logo

   Cyklotrasy na území národného parku a jeho ochranného pásma


   a) č. 8551 Dolná Lehota - Horná Lehota - 4 km - žltá
   b) č. 5558 Okruh Brusno (Hiadeľ) - 85 km - zelená
   c) č. 5552 Okruh pod Chopkom - 36 km - zelená
   d) Ružomberok - Liptovská Štiavnica - Sliače - Partizánska Ľupča - Liptovský Michal -Ružomberok
   e) č. 2417 Korytnica - Hiadeľské sedlo - Donovaly - 16 km - modrá (v úseku hranica národného parku - Hiadeľské sedlo - sedlo pod Babou je pohyb možný v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   f) č. 033 Ružomberok - Donovaly - 27 km - červená
   g) Ružomberok - Liptovský Michal - Partizánska Ľupča - Ľupčianska dolina - Železné - Liptovská Lúžna - Liptovská Osada - Ružomberok

   Zoznam trás vyhradených
   pre individuálny vjazd a státie bicyklom na území národného a jeho ochranného pásma

   a) č. 5559 Zelená stuha Pohronia (Telgárt - Brezinky - Stoličné - Šumiac - Margetová - Dudlavá skala - Vaľkovňa - Nová Maša - Pohorelská Maša - Pohorelá - Hrubý jaseň - Teplica - Heľpa - Závadka nad Hronom - Vyšné rakytiny - Kuriakovo - Polomka - Bacúch) - 48 km - zelená
   b) č. 8554 Krpáčovo - prameň Sama Chalupku - 2 km - žltá
   c) č. 2416 Motyčky - Liptovská Osada - 63 km - modrá
   d) Liptovský Hrádok - Liptovská Porúbka - Vislavce - Borová Sihoť - Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
   e) Šumiac - Predné sedlo - Snehová jama - Kráľova hoľa
   f) Vikartovce -Brdárová - Liptovská Teplička
   g) Liptovská Teplička - Zlomené - Doštianka - kóta 1214 m n. m. - Okrúhle - dolina Kolesárky - Liptovská Teplička (v úseku hranica národného parku - Okrúhle len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   h) Liptovská Teplička - Zlomené - Doštianka - horáreň Kremeniny - dolina Benkovo - ústie doliny Benkovo (v úseku hranica národného parku - ústie doliny Benkovo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   i) Svit - Šuňava - horáreň Biely potok - ústie doliny Benkovo - Brezová - Čierny Váh - Svarín - Kráľova Lehota (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
   j) Heľpa - dolina Krivuľa - sedlo Priehyba - Driečna dolina - dolina Ráztoka - Ipoľtická dolina - Čierny Váh (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   k) Malužiná - dolina Malužiná - Tajch - dolina Chorupnianskeho potoka - Malužiná (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
   l) Liptovský Hrádok - Hlboké - dolina potoka Boca - Malužiná - Svídovo - Svídovské sedlo - Púchalky - Pred Bystrou - Jánska dolina - Liptovský Ján - Uhorská Ves - Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna a v úseku hranica národného parku - Svídovské sedlo - Predbystrá len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   m) Liptovský Ján - Liptovský Ján (kúpele) - Závažná Poruba - Iľanovo - Iľanovská dolina - sedlo pod Kúpeľom (v úseku hranica národného parku - sedlo pod Kúpeľom len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   n) Demänová - Demänovská dolina - Záhradky - Vrbické pleso - Demänovská dolina
   o) Bystrá - Diel - Pohansko - Mýto pod Ďumbierom
   p) Ústie Mlynnej doliny - Mlynná dolina - Hviezda - Stupka
   r) Jasenie - Lomnistá dolina - Asmolovova chata
   s) Jasenie - Jasenianska dolina - Kyslá
   t) Špania dolina - Šachtička (dolná stanica vleku na severovýchodnom svahu Panského dielu) - Malý diel - Čachovo (lyžiarska zjazdovka) alebo dolina Lukáčová - Selce
   u) Selce - Breziny- Skalka - Plesnice - Raveň - Brvnište - horáreň Píla
   v) Slovenská Ľupča - dolina potoka Ľupčica - Priechod - Beniač - Podkonice
   w) Slovenská Ľupča - dolina potoka Istebník - Priechod - horáreň Píla - Dlhá Podkonice - Moštenica - Na Mlynčeku
   x) Selce - dolina Lukáčová - Čachovo - Kejda - Diel - Rovne - Kajchiar - Podjancová - Nemce
   y) Moštenica - Moštenická Kyslá - Hiadeľská dolina - Prostredný grúň - Hiadeľské sedlo (v úseku hranica Prostredný grúň - Hiadeľské sedlo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   z) Baláže -rázcestie pred Markovou dolinou - Kalište, škola - Hrivkov - Polianka - Donovaly
   za) Kalište, škola - sedlo Príslop - chata Pleše (cez Drndáč alebo po modroznačkovanom TCH č. 2612) - Podkonice
   zb) Moštenica - Švarcova dolina - sedlo Príslop - Kalište - Hrivkov - Polianka - Donovaly
   zc) Podkonice - Moštenica - Hiadeľ
   zd) Motyčky - sedlo Veľký Šturec - Vyšná Revúca
   ze) Staré Hory - Richtárová - Piesky - Obernaverová - Katrenka - Špania Dolina alebo železničná stanica Uľanka
   zf) Korytnica - Lúžňanské sedlo - Patočiny - Liptovská Lúžna
   zg) Sásová alebo Jakub - Sásovská dolina ( Ratková - po koniec asfaltky)
   zh) Tajch (Veľký Oružný potok) - Magurka
   zi) Šumiac, modroznačkovaný TCH č. 2610 - Havrania skala - Zúber - Zbojnícka -Pusté pole (len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
   zj) Jasenie - Suchá dolina - Kopcová, sedlo - Ráztocké lazy - Pohronský Bukovec
   zk) Demänová - Demänovská dolina - Lúčky - hotel Liptov - Repiská
   (odbočky: do doliny Zadná voda a Širokej doliny po rázcestie z červenoznačkovaným TCH č. 0855 Široká dolina - Luková -Tri vody)
   zl) zjazdovky
   I. od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Rovná hoľa po Turistickej zjazdovke po dolnú stanicu sedačkovej lanovky Záhradky
   II. popod sedačkovú lanovku Záhradky - Rovná hoľa
   III. od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Rovná hoľa cez Priehybu po zjazdovke Jelení grúň po dolnú stanicu sedačkovej lanovky Záhradky

   Podmienky pre vjazd a státie bicyklom na cyklotrasy a trasy vyhradené
   pre individuálny vjazd a státie bicyklov podľa bodu 4 a 5

   a) pohyb na jednotlivých trasách môže byť obmedzený vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov v prípade mimoriadnych udalostí, napríklad spracovanie kalamity, požiar alebo podľa potreby pri obhospodarovaní nehnuteľností, napríklad ťažba dreva, výstavba cesty, spoločná poľovačka,
   b) na úsekoch, ktoré vedú po turistických chodníkoch je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neohrozil pešieho turistu,
   c) na úsekoch, ktoré vedú po lesných cestách je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neobmedzil vlastníkov a užívateľov pozemkov pri obhospodarovaní pozemkov,
   d) pohyb cyklistov na trasách je výlučne na ich vlastné nebezpečenstvo

Menu

 • NP Nízke Tatry
 • Územná ochrana
 • Druhová ochrana
 • Pre návštevníkov
 •    - návštevný poriadok
     - náučné chodníky
     - turistika
     - odporúčame
 • Aktivity a spolupráca
 • Kontakty
 • Napíšte nám