Ekovýchovné a návštevnícke centrum Pusté pole – hľadáme architektov

Ekovýchovné a návštevnícke centrum Pusté pole – hľadáme architektov

Správa Národného parku Nízke Tatry vyhlasuje výzvu na predloženie ponúk na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektu bývalého Horského hotela Pusté pole v katastri obce Telgárt na ekovýchovné a návštevnícke centrum.

Projekt “Ekovýchovné a návštevnícke centrum Národného parku Nízke Tatry – Pusté pole” s kódom 302071CTV8 je podporovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci výzvy “Príprava projektov infraštruktúry národných parkov”.🌄

Rekonštrukciou objektu Pusté pole chceme poskytnúť verejnosti:

✔️ atraktívne ekovýchovné centrum pre žiakov materských, základných a stredných škôl s ubytovaním (škola v prírode) s kapacitou minimálne 25 osôb.

✔️ návštevnícke centrum, ktoré má poskytnúť informácie o národnom parku a možnostiach jeho spoznávania.

ℹ️ Dôležité lehoty a termíny:

Lehota na predkladanie ponúk: 22.06.2023 do 12:00. Lehota dodania predmetu Zákazky okrem “Autorského dohľadu” je 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr však 30.11.2023.

ℹ️ Bližšie informácie o súťaži nájdete tu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/470550

https://www.archinfo.sk/sutaze/slovenske/ekovychovne-a-navstevnicke-centrum-narodneho-parku-nizke-tatry.html

https://www.napant.sk/sprava-np/projekty/projekt-puste-pole/