Správa NP Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
pracovisko Slov. Ľupča

Správa NP Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
pracovisko Lipt. Hrádok

Správa NP Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici
pracovisko Beňuš