Vážení návštevníci, uvedené dokumenty si môžete stiahnuť vo formáte PDF. Po kliknutí na vybraný dokument sa Vám zobrazí obrázok titulnej strany,  odkaz,  a rozsah dokumentu v MB. Dokument si môžete stiahnuť kliknutím pravým tlačítkom myši na obrázok, alebo odkaz a výberom ponuky „Uložiť“.

Maloplošné chránené územia a územia NATURA 2000

Výber z návštevného poriadku (informačné letáky)

Nízke Tatry – komplexné informácie o prírodnom prostredí

Ročenky Správy NAPANT – prehľad aktivít v jednotlivých rokoch