Vzhľadom na rozľahlosť územia Nízkych Tatier, je ponuka aktivít a služieb v oblasti environmentálnej výchovy rozdelená do  na dve samostatné sekcie: NAPANT juh, ktorú zastrešuje pracovisko Banská Bystrica a NAPANT sever, ktorú zastrešuje pracovisko Liptovský Hrádok.

Z cieľových skupín sa zameriavame hlavne na výchovu detí a mládeže, najmä prostredníctvom spolupráce so školami. Pre materské, základné a stredné školy máme spracované ponukové listy environmentálnych výučbových programov. Programy sú realizované priamo v priestoroch jednotlivých škôl a v teréne. Súčasťou býva powerpointová prezentácia, práca s pracovnými listami, rôzne zážitkové aktivity, didaktické hry, či tvorivé dielne. Podrobnejšie informácie o programoch a podmienkach realizácie nájdete  priamo v ponukových listoch.

Pre záujemcov z radov verejnosti - turistov a návštevníkov parku, seniorov, či rôzne záujmové skupiny sú určené hlavne sprevádzané exkurzie krajinou Nízkych Tatier, prednášky a besedy. Podrobnejšie informácie nájdete v ponukovom liste.

Pripravili sme pre Vás nový zážitkový program! Viac informácii nájdete v popise programu "Zaži štyri živly Nízkych Tatier."