Na území Nízkych Tatier sa popri náučných chodníkoch vybudovaných a spravovaných Správou NAPANT nachádza podstatne viac náučných chodníkov, ktoré vybudovali obce a rôzne iné organizácie. Vďaka projektu Katedry fyzickej geografie a geoekológie, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave si môžete prehľad  náučných chodníkov, nielen v Nízkych Tatrách, ale aj na celom Slovensku pozrieť na stránke:

   www.naucnechodniky.eu

Okrem prehľadnej mapy s GPS súradnicami tu nájdete tiež podrobné popisy jednotlivých chodníkov, ako aj fotografie panelov, či zaujímavých miest na trase.

Správa národného parku Nízke Tatry  spravuje nasledovné náučné chodníky (NCH) a náučnú lokalitu (NL):

 

Zistili ste  zlý technický stav niektorého z uvedených chodníkov,  poškodenie panelov, telesa chodníka a pod. ? Budeme radi, keď nám o tom napíšete na napant@sopsr.sk

Pokiaľ máte záujem o tlačenú verziu niektorého zo sprievodcov, príp. leták, ich osobný odber je potrebné si dohodnúť cez  náš kontaktný e-mail napant@sopsr.sk

Tvorba a údržba náučných chodníkov

Ak plánujete vybudovať náučný chodník, či iné náučné zariadenie v prírode, odporúčame príručku „Náučné zariadenia v prírode – príručka pre tvorbu, prevádzku a údržbu náučných chodníkov, lokalít a bodov.“, ktorú v rámci projektu „Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000“ vydala Štátna ochrana prírody SR. Príručku v elektronickej podobe si môžete stiahnuť tu : Náučné zariadenia v prírode

V uvedenej publikácii nájdete tiež informácie o legislatívnom postupe, v prípade, že budujete náučné zariadenie v chránenom území s 2. a vyšším stupňom ochrany, ako aj prehľad podkladov potrebných pre správne konanie.

Rovnako tu nájdete kategorizáciu náučných chodníkov, tipy na materiálové riešenie panelov,  interaktívne prvky, či informácie ako postupovať pri značení náučných chodníkov.