V súčasnosti nie je v prevádzke žiadne informačné stredisko. Informácie pre návštevníkov Národného parku Nízke Tatry radi poskytneme na pracoviskách Správy NAPANT v Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku a Brezne.

1Kde je možné prenocovať pri viacdennom prechode hrebeňom Nízkych Tatier ?
• Predné sedlo (modrá TZT 2610); [GPS]
• sedlo Andrejcová pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][andrejcova]
• sedlo Priehyba (červená TZT 0801); [GPS]
• sedlo Ramža pri útulni (červená TZT 0801); [GPS][img]
• sedlo Čertovica (pod chatou Horskej záchrannej služby alebo za objektom motorestu Čertovica); [GPS]
• Ďurková v prípade naplnenia kapacity útulne (modrá TZT 2639, zelená TZT 5609); [GPS]
• osada Magurka pri turistickej chate na Panskej lúke; [GPS]
• Hiadeľské sedlo (červená TZT 0801); [GPS]
Okrem toho je možné využiť služby niektorého z ubytovacích zariadení na Čertovici, Chaty M.R.Štefánika pod Ďumbierom [GPS] a Kamennej chaty na Chopku [GPS]. Turistické mapy, vrátane GPS súradníc sú linkované v spolupráci s HIKING.sk
2Ako sa správať v národnom parku?
Zásady pohybu návštevníkov na území Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) a jeho ochraného pásma záväzne určuje Návštevný poriadok, ktorý vychádza zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
V teréne (na turistických smerovníkoch a značení národného parku) sú osadené tabuľky s aktuálnym znením jeho najpodstatnejších častí. Okrem toho Správa Národného parku umiestňuje v teréne na miestach, kde je vysoká pravdepodobnosť kolízie uvedenej činnosti a záujmov ochrany prírody tiež piktogramy so znázornením zakázanej činnosti.
Prosíme Vás, rešpektujte terénne značenie, ako aj usmernenia pracovníkov NAPANT-u, členov stráže prírody a ďalších zložiek ochrany životného prostredia.
S plným znením Návštevného poriadku, ako aj s podrobnou úpravou pre jednotlivé činnosti sa môžete zoznámiť na podstránke pre návštevníkov.
3Môžem jazdiť autom v národnom parku a ochrannom pásme?
Na území národného parku a jeho ochranného pásma je možné jazdiť a stáť motorovým vozidlom - autom, motorkou, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, či snežným skútrom len vrámci intravilánu (zastavaného územia obce).
Na pozemkoch v extraviláne (mimo zastavaného územia obce)l je možné jazdiť a stáť len po/ na miestnych komunikáciách, verejných komunikáciách (diaľnice, cesty I., II. a III. triedy) a parkoviskách.
Zakázaný je vjazd a státie na všetkých lesných a poľných komunikáciách, ako aj vjazd mimo nich (na poľnohospodárske a lesné pozemky).
Upozorňujeme, že zákaz vjazdu na lesnú, či poľnú cestu nemusí byť označený dopravnou značkou!
Podrobnejšie informácie k tejto téme nájde v dokumentoch: Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (informácia pre motoristov) a Vjazd motorovým vozidlom do chráneného územia a jeho ochranného pásma (podrobný prehľad legislatívy), ktoré sú dostupné na našej stránke v sekcii "Pre návštevníkov", podsekcii "Návštevný poriadok".
4Čo robiť keď stretnem zranené zviera?
Pri náleze v prvom rade kontaktujte číslo 112.
Po prijatí oznámenia od občana o náleze zraneného, chorého, uväzneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha operátor volajúcemu oznámi číslo chovnej a rehabilitačnej stanice (operačné stredisko linky 112 disponuje pohotovostnými mobilnými číslami pracovísk organizačných útvarov ŠOP SR), ktorá je najbližšie vo vzťahu k lokalizácii miesta volania.
Chovná a rehabilitačná stanica svoju činnosť vykonáva nepretržite a na základe oznámenia na miesto nálezu vyšle výjazdovú skupinu, ktorá zabezpečí odvoz a starostlivosť o zraneného alebo inak postihnutého chráneného živočícha.
Uvedený operatívny postup sa vzťahuje len na chránené živočíchy, vrátane chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň aj poľovná zver, nevzťahuje sa na len na poľovnú zver a zákonom nechránené zranené alebo uhynuté živočíchy.
Všetky voľne žijúce druhy vtákov sú chránenými druhmi živočíchov.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke sopsr
5Je možný vstup so psom do národného parku?
Áno, vstup so psom je možný, pokiaľ je pes na vodítku a s náhubkom. Ďalšie obmedzenia sú rovnaké ako pre pešieho turistu (zákaz pohybu mimo značených chodníkov, sezónna uzávera, ...).
6Sú sezónne uzavreté niektoré chodníky?
Sezónna uzávera chodníkov vyplýva z návštevného poriadku. V termíne od 1. októbra do 30. júna sú uzavreté nasledovné úseky turistických chodníkov:
8447 žltá - Črmné - Kotliská; v úseku Žiar - Kotliská
8619 žltá - Poľana - Bôr - Sinná - Ostredok - Jasná - Poľana; v úseku Poľana - sedlo Sinnej
8620 žltá - Pavčina Lehota (ATC Bystrina) - Krakova hoľa - Krúpova hoľa - Demänovské sedlo; v úseku Demänovské sedlo - sedlo Javorie - Krupovské sedlo
V období bez snehovej pokrývky je uzavretý úsek TZT 0801 červená v úseku chata M. R. Štefánika - Ďumbier. Tu je pohyb možný len po zimnom tyčovom značení v čase súvislej snehovej pokrývky o hrúbke minimálne 15 cm.
Na všetkých chodníkoch prechádzajúcich vlastným územím národného parku (s výnimkou úsekov prechádzajúcich v blízkosti zastavaného územia alebo štátnej cesty) platí obmedzenie pohybu na dennú dobu medzi "hodinu po východe a hodinu pred západom slnka". Je potrebné si uvedomiť, že doba medzi šerom a brieždením je časom s najväčšou aktivitou voľne žijúcich živočíchov. Je preto v záujme kľudu pre zvieratá a tiež v záujme vašej bezpečnosti, aby ste toto obmedzenie dodržiavali.
7Kde je možné v národnom parku vykonávať skialpinizmus, horolezectvo, skalolezectvo, paragliding a jazdiť na bicykli ?
Podmienky a možnosti vykonávania týchto aktivít určuje Návštevný poriadok Národného parku. Správa NAPANT vyhradila na území národného parku a v jeho ochrannom pásme dostatočný počet lokalít, ktoré umožňujú návštevníkom rôzne druhy športového a rekreačného vyžitia. Prípadné obmedzenia (časové alebo územné), sú dôležité z hľadiska ochrany jednotlivých druhov fauny a flóry, zabránenie narušenia pôdneho krytu a pod. Ďakujeme, že ich rešpektujete. Podrobné informácie nájdete na podstránke "Návštevný poriadok".
8Ako je to s priechodnosťou a značením chodníkov ?
Odporúčame sledovať stránky a fóra zaoberajúce sa turistikou, outdoorovými aktivitami a bezpečnosťou na horách, napr. HIKING.sk, HORY.sk,Horská záchranná služba a pod. Ak máte aktuálne poznatky o stave turistických chodníkov, môžete ich sprostredkovať e-mailom aj nám.
9Niektoré chodníky sú zarastené, zerodované a značenie je nečitateľné alebo zničené. Kam sa obrátiť ?
Značenie turistických chodníkov je v kompetencii Klubu slovenských turistov. Úseky chodníkov v hrebeňovej časti má na starosti Horská služba. Zlý stav telesa chodníkov, alebo ich zarastanie kosodrevinou, je problém, ktorý vyplýva z nejasných kompetencií o ich udržiavanie. Správa Národného parku sanuje najhoršie úseky nad rámec svojich povinností, prostredníctvom grantov a práce dobrovoľníkov.
10Kde sa dozviem aktuálne počasie a stav snehu na hrebeni ?
Odporúčame nasledovné stránky:
HORY (počasie a ďalšie aktuálne informácie o situácii na horách)
SHMU (počasie vrátane družicových záberov)
METEO (predpovede počasia vrátane družicových záberov)
HZS (portál Horskej záchrannej služby)
LAVÍNY (portál Horskej záchrannej služby venovaný lavínovej problematike)