Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

Predmet:

13. december 2023 – Drevná hmota vyťažená na Ochrannom obvode Kráľova hoľa (OO K. hoľa). Podkladom k predmetu predaja sú vo vyhlásení uvedené údaje z LHE z odvozného miesta Chmaroška na LC Lesy Telgárt. Jedná sa o čerstvo vyťaženú drevnú hmotu – výchovná úmyselná ťažba do 50 rokov.