meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mobil
Mag. Marek Kuchta
riaditeľ S-NAPANT
riaditel@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
  048 28 550 11
Ing. Katarína Auxtová
strážca
Katarina.Auxtova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
 048 619 81 16
 +421 903 298 161
Ing. Pavel Bornemisa
krajinár
Pavel.Bornemisa@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 011 404
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
mykológ
Katarina.Bucinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
+421 911 105 748
Jozef Cibuľka
lesník, ochranný obvod Slovenská Ľupča
Jozef.Cibulka@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 910 158 370
Ing. Mgr. Katarína Fíglová
projektový manažér
Katarina.Figlova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 12
+421 911 105 190
Tomáš Goceliak
strážca
Tomas.Goceliak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
 048 619 81 16
+421 902 525 241
Igor Halgaš
odborný pracovník ochrany prírody
Igor.Halgas@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 174
Ing. Elena Hančinová
pracovník environmentálnej výchovy
Elena.Hancinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 169
Mgr. Dan Harťanský
vedúci oddelenia stráže prírody
strážca
Dan.Hartansky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 903 298 175
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
Rastislav.Hlavacik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 170
Ing. Zuzana Husáriková
špecialista pre PR, komunikáciu a soc. médiá
Zuzana.Husarikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 071 203
Ing. Júlia Jančušková
projektový manažér
Julia.Jancuskova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 077 224
Ing. Jozef Janoviak
strážca
Jozef.Janoviak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok
 +421 903 298 173
Ľubica Jašicová
personalista
Lubica.Jasicova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 910 458 650
Ing. Miroslav Kaliský
vedúci odboru starostlivosti o lesné ekosystémy
Miroslav.Kalisky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 059 998
MSc. Simona Klamárová
zoológ
Simona.Klamarova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
+421 911 105 191
Ing. Jana Kološtová
pracovník environmentálnej výchovy
Jana.Kolostova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
+421 903 298 412
Ing. Matúš Komendák
strážca
Matus.Komendak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
+421 911 011 406
Mgr. Jaroslav Košťál PhD.
botanik
Jaroslav.Kostal@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
+421 911 105 189
Ing. Jozef Kovalčík
odborný lesný hospodár
ochranný obvod Kráľova hoľa
Jozef.Kovalcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 612 987
Jozef Kubov
strážca
Jozef.Kubov@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 +421 903 298 163
Dávid Kundla
ekonóm
David.Kundla@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 911 674 109
Ing. Ľubica Lenártová
referent pre ochranu lesa
Lubica.Lenartova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 176
Mgr. Silvia Longauerová
strážca
Silvia.Longauerova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 911 106 087
Ivan Majerík
odborný lesný hospodár
ochranný obvod Gápeľ
Ivan.Majerik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 264
Ing. Ján Matula
odborný lesný hospodár
ochranné obvody Liptovský Hrádok
a Slovenská Ľupča
Jan.Matula@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 155 024
Miroslav Maťúš
strážca
Miroslav.Matus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 402
Ing. Daniela Mešková
účtovník
Daniela.Meskova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 911 674 109
Ing. Adalbert Mezei
vedúci oddelenia ochrany prírody a krajiny NAPANT-juh
krajinár
Adalbert.Mezei@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
     048 28 550 14
+421 903 298 162
Ing. Dominika Mináriková
projektový manažér
Dominika.Minarikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
+421 911 105 188
Slavomír Nábočík
lesník, ochranný obvod Liptovský Hrádok
Slavomir.Nabocik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 164
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
Stanislav.Ondrus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 903 298 166
+421 911 390 120
Ing. Martin Paličko
zástupca riaditeľa
Odbor ochrany prírody a krajiny
Odbor pre vedu a výskum
Martin.Palicko@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 160
Bc. Ivan Slatkovský
lesník, ochranný obvod
Kráľova hoľa
Ivan.Slatkovsky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 277 542
Ing. Katarína Schneková
referent pre ochranu lesa
Katarina.Schnekova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
+421 911 105 391
Ing. Ján Škorňa, PhD.
referent pre ochranu lesa
Jan.Skorna@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
referent pre ochranu lesa
Valeria.Skornova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 910 158 714
Mgr. Eva Škvarková
asistent
Eva.Skvarkova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
    048 28 550 10
+421 903 298 165
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
Anna.Suchanova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 903 298 178
Ing. Petra Tajbošová
vedúci oddelenia ochrany prírody a krajiny  NAPANT-sever
krajinár
Petra.Tajbosova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 056 102
Mgr. Peter Trajčík
strážca
Peter.Trajcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 911 105 431
Mgr. Beáta Turčinová
GIS špecialista
Beata.Turcinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 22
Mgr. Ján Uhlár
strážca
Jan.Uhlar@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 407
Alica Uhríková
upratovačka
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
Mário Vraniak
lesník, ochranný obvod Gápeľ
Mario.Vraniak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 560