meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mobil
Ing. Sandra Popelářová
riaditeľka správy
sandra.popelarova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
  048 413 08 88
 +421 911 674 109
Ing. Katarína Auxtová
strážca
katarina.auxtova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
 048 611 31 43
 +421 903 298 161
Ing. Dana Blaškovičová
personalista
dana.blaskovicova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 910 458 650
Ing. Pavel Bornemisa
pracovník pre GIS
pavel.bornemisa@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
 048 413 08 88
 +421 911 011 404
Jozef Cibuľka
strážca
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
 048 413 08 88
Vladimír Devečka
strážca
vladimir.devecka@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 164
Ing. Dušan Gregor
odborný lesný hospodár
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 902 525 241
Igor Halgaš
strážca
igor.halgas@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 903 298 174
Ing. Mikuláš Hančin
vedúci pracoviska / zoológ
mikulas.hancin@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
 +421 903 298 177
Ing. Elena Hančinová
pracovník pre environmentálnu výchovu
elena.hancinova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
 +421 0903 298 169
Mgr. Dan Harťanský
vedúci odboru strážnej služby
dan.hartansky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 903 298 175
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívny pracovník
petra.hirschnerova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 948 123 689
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
rastislav.hlavacik@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 903 298 170
Ing. Marián Janík
lesník
marian.janik@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
Ing. Jozef Janoviak
strážca
jozef.janoviak@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok
  +421 903 298 173
Ing. Jana Kološtová
pracovník pre environmentálnu výchovu
jana.kolostova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 903 298 412
Ing. Jozef Kovalčík
odborný lesný hospodár
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
+421 903 612 987
Jozef Kubov
strážca
jozef.kubov@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
 +421 903 298 163
Ján Kuklica
strážca
jan.kuklica@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
 +421 911 011 406
Ing. Ľubica Lenártová
lesník
lubica.jurasova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 176
Ivan Majerík
odborný lesný hospodár
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 902 526 264
Ing. Ján Matula
odborný lesný hospodár
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
+421 911 843 805
Miroslav Maťúš
strážca
miroslav.matus@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
 +421 911 011 402
Ing. Adalbert Mezei
vedúci odboru
chránených častí prírody
adalbert.mezei@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
 +421 903 298 162
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
stanislav.ondrus@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
 +421 903 298 166
+421 911 390 120
Ing. Martin Paličko
strážca
martin.palicko@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 160
Mgr. Miroslav Paučo
referent správy pozemkov a nehnuteľností
miroslav.pauco@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 910 312 003
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
jan.skorna@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
lesník
valeria.skornova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 910 158 714
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
anna.suchanova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
 +421 903 298 178
RNDr. Peter Turis, PhD.
botanik
peter.turis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
 +421 903 298 413
Mgr. Ján Uhlár
strážca
jan.uhlar@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
 +421 911 011 407
Mário Vraniak
lesník
Správa NP Nízke Tatry so sídlom v B. Bystrici
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 413 08 88
+421 902 526 560