meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mobil
Mag. Marek Kuchta
riaditeľ S-NAPANT
riaditel@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
  048 28 550 11
Ing. Katarína Auxtová
strážca
Katarina.Auxtova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
 048 619 81 16
 +421 903 298 161
Ing. Dana Blaškovičová
personalista
Dana.Blaskovicova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 13
+421 910 458 650
Ing. Pavel Bornemisa
krajinár
Pavel.Bornemisa@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 011 404
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
mykológ
Katarina.Bucinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
Jozef Cibuľka
lesník, ochranný obvod
Slovenská Ľupča – Liptovská Osada
Jozef.Cibulka@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 910 158 370
Igor Halgaš
odborný pracovník ochrany prírody
Igor.Halgas@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 174
Ing. Mikuláš Hančin
krajinár
Mikulas.Hancin@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
 +421 903 298 177
Ing. Elena Hančinová
pracovník environmentálnej výchovy
Elena.Hancinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 169
Mgr. Dan Harťanský
vedúci oddelenia stráže prírody
strážca
Dan.Hartansky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 903 298 175
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
Rastislav.Hlavacik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 170
Ing. Zuzana Husáriková
špecialista pre PR, komunikáciu a soc. médiá
Zuzana.Husarikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
Ing. Júlia Jančušková
projektový manažér
Julia.Jancuskova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 077 224
Ing. Jozef Janoviak
strážca
Jozef.Janoviak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok
 +421 903 298 173
Ing. Miroslav Kaliský
vedúci odboru starostlivosti o lesné ekosystémy
Miroslav.Kalisky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75

+421 902 059 998

Žofia Kočíková
účtovník
Zofia.Kocikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 12
+421 911 674 109
Ing. Jana Kološtová
pracovníčk environmentálnej výchovy
Jana.Kolostova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
+421 903 298 412
Ing. Jozef Kovalčík
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu
Kráľova hoľa – Liptovská Teplička
Jozef.Kovalcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 612 987
Jozef Kubov
strážca
Jozef.Kubov@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 +421 903 298 163
Ján Kuklica
strážca
Jan.Kuklica@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 406
Ing. Ľubica Lenártová
referent pre ochranu lesa
Lubica.Lenartova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 176
Ivan Majerík
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu Gápeľ
Ivan.Majerik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 264
Ing. Ján Matula
odborný lesný hospodár
vedúci ochranných obvodov Liptovský Hrádok
a Slovenská Ľupča – Liptovská Osada
Jan.Matula@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 843 805
Miroslav Maťúš
strážca
Miroslav.Matus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 402
Ing. Adalbert Mezei
vedúci oddelenia ochrany prírody a krajiny NAPANT-juh
krajinár
Adalbert.Mezei@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
     048 28 550 14
+421 903 298 162
Slavomír Nábočík
lesník, ochranný obvod Liptovský Hrádok
Slavomir.Nabocik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 164
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
Stanislav.Ondrus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 903 298 166
+421 911 390 120
Ing. Martin Paličko
zástupca riaditeľa
zoológ
Martin.Palicko@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 160
Mgr. Miroslav Paučo
referent správy majetku a budov
Miroslav.Pauco@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 22
+421 910 312 003
Bc. Ivan Slatkovský
lesník, ochranný obvod
Kráľova hoľa – Liptovská Teplička
Ivan.Slatkovsky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 277 542
Ing. Ján Škorňa, PhD.
referent pre ochranu lesa
Jan.Skorna@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
referent pre ochranu lesa
Valeria.Skornova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 910 158 714
Mgr. Eva Škvarková
asistent
Eva.Skvarkova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
   048 28 550 10
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
Anna.Suchanova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 903 298 178
Ing. Adriana Švantnerová
ekonóm
Adriana.Svantnerova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 12
+421 911 674 109
Ing. Petra Tajbošová
vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny NAPANT-sever
krajinár
Petra.Tajbosova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 056 102
Mgr. Beáta Turčinová
GIS špecialista
Beata.Turcinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 22
+421 910 158 736
RNDr. Peter Turis, PhD.
botanik
Peter.Turis@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 19
+421 903 298 413
Mgr. Ján Uhlár
strážca
Jan.Uhlar@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 407
Alica Uhríková
upratovačka
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
Mário Vraniak
lesník, ochranný obvod Gápeľ
Mario.Vraniak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 560
Ing. Matej Žiak
referent pre ochranu lesa
Matej.Ziak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75