meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mobil
Mgr. Michal Babnič
riaditeľ S-NAPANT
riaditel@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
  048 28 550 11
+421 910 304 087
Ing. Veronika Bagarová
krajinár
Veronika.Bagarova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 903 298 413
Benjamín Bakša
lesník, ochranný obvod Slovenská Ľupča, ochranný obvod Gápeľ
Benjamin.Baksa@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 902 526 264
Jana Baňasová
účtovník
Jana.Banasova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 12
Ing. Pavel Bornemisa
vedúci oddelenia ochrany prírody a krajiny NAPANT-juh
krajinár
Pavel.Bornemisa@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 011 404
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
pracovník environmentálnej výchovy
Katarina.Bucinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 911 105 748
Jozef Cibuľka
strážca
Jozef.Cibulka@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 910 158 370
Ing. Daniel Danko
špecialista GIS
Daniel.Danko@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 910 158 736
Ing. Mgr. Katarína Fíglová
projektový manažér
Katarina.Figlova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 105 190
Tomáš Goceliak
strážca
Tomas.Goceliak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
 +421 902 525 241
Igor Halgaš
odborný pracovník ochrany prírody
Igor.Halgas@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 903 298 174
Ing. Elena Hančinová
pracovník environmentálnej výchovy
Elena.Hancinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 169
Mgr. Dan Harťanský
zástupca riaditeľa
Odbor stráže prírody
Odbor environmentálnej výchovy
vedúci oddelenia stráže prírody
strážca
Dan.Hartansky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 903 298 175
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
Rastislav.Hlavacik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 903 298 170
Ing. Júlia Jančušková
projektový manažér
Julia.Jancuskova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 077 224
Ing. Jozef Janoviak
strážca
Jozef.Janoviak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok
+421 903 298 173
Ľubica Jašicová
personalista
Lubica.Jasicova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 910 458 650
Simona Klamárová, MSc.
zoológ
Simona.Klamarova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 105 191
Ing. Jana Kološtová
pracovník environmentálnej výchovy
Jana.Kolostova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 903 298 412
Ing. Matúš Komendák
strážca
Matus.Komendak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
+421 911 011 406
Mgr. Jaroslav Košťál PhD.
botanik
Jaroslav.Kostal@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 105 189
Ing. Jozef Kovalčík
odborný lesný hospodár
ochranný obvod Kráľova hoľa
Jozef.Kovalcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 320 775
Jozef Kubov
strážca
Jozef.Kubov@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
+421 903 298 163
Ing. Ľubica Lenártová
referent pre ochranu lesa
Lubica.Lenartova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 176
Mgr. Silvia Longauerová
strážca
Silvia.Longauerova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 106 087
Ing. Ján Matula
odborný lesný hospodár
ochranný obvod Liptovský Hrádok

Jan.Matula@napant.sk

Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 155 024
Miroslav Maťúš
strážca
Miroslav.Matus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 402
Ing. Daniela Mešková
ekonóm
Daniela.Meskova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 12
+421 911 674 109
Ing. Dominika Mináriková
projektový manažér
Dominika.Minarikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 105 188
Slavomír Nábočík
lesník, ochranný obvod Liptovský Hrádok
Slavomir.Nabocik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 164
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
Stanislav.Ondrus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 903 298 166
+421 911 390 120
Ing. Martin Paličko
zástupca riaditeľa
Odbor ochrany prírody a krajiny
Odbor pre vedu a výskum
Martin.Palicko@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 160
Mgr. et Mgr. Štefan Ratkovský, PhD.
krajinár
Stefan.Ratkovsky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 161
Bc. Ivan Slatkovský
lesník, ochranný obvod
Kráľova hoľa
Ivan.Slatkovsky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 910 277 542
Ing. Katarína Schneková
referent pre ochranu lesa
Katarina.Schnekova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 105 391
Peter Šebeš
referent správy majetku
Peter.Sebes@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 910 312 003
Ing. Peter Šiška
vedúci odboru starostlivosti o lesné ekosystémy
Peter.Siska@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 902 072 890
Ing. Ján Škorňa, PhD.
referent pre ochranu lesa
Jan.Skorna@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
referent pre ochranu lesa
Valeria.Skornova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 910 158 714
Mgr. Eva Škvarková
asistent
Eva.Skvarkova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 10
+421 903 298 165
Ing. Miroslav Štulajter
odborný lesný hospodár
ochranný obvod Slovenská Ľupča, ochranný obvod Gápeľ
Miroslav.Štulajter@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 911 104 899
Bc. Anna Šuchaňová
odborný pracovník ochrany prírody
Anna.Suchanova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
+421 903 298 178
Ing. Adriana Švantnerová
účtovník
Adriana.Svantnerova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 12
+421 903 298 162
Ing. Petra Tajbošová
vedúci oddelenia ochrany prírody a krajiny NAPANT-sever
krajinár
Petra.Tajbosova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 902 056 102
Mgr. Peter Trajčík
strážca
Peter.Trajcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
+421 911 105 431
Alica Uhríková
upratovačka
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
Ján Vránsky
strážca
Jan.Vransky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75

+421 902 059 998