meno/funkcia/email adresa pracoviska telefón/mobil
Ing. Sandra Popelářová
riaditeľka správy
Sandra.Popelarova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 4130 888
+421 911 674 109
Ing. Katarína Auxtová
strážkyňa
Katarina.Auxtova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
 048 619 81 16
 +421 903 298 161
Ing. Dana Blaškovičová
personalistka
Dana.Blaskovicova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 13
+421 910 458 650
Ing. Pavel Bornemisa
pracovník pre GIS
Pavel.Bornemisa@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 911 011 404
Ing. Katarína Bučinová, PhD.
pracovníčka cestovného ruchu a marketingu
Katarina.Bucinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
Jozef Cibuľka
lesník, ochranný obvod
Slovenská Ľupča – Liptovská Osada
Jozef.Cibulka@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 910 158 370
Vladimír Devečka
strážca
Vladimir.Devecka@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 164
Ing. Dušan Gregor
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu
Slovenská Ľupča – Liptovská Osada
Dusan.Geregor@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 525 241
Igor Halgaš
strážca
Igor.Halgas@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 174
Ing. Mikuláš Hančin
vedúci pracoviska Liptovský Hrádok
pracovník pre environmentálnu výchovu
Mikulas.Hancin@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 044 522 28 75
 +421 903 298 177
Ing. Elena Hančinová
pracovníčka pre environmentálnu výchovu
Elena.Hancinova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 169
Mgr. Dan Harťanský
vedúci odboru strážnej služby
Dan.Hartansky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 15
+421 903 298 175
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívna pracovníčka
Petra.Hirschnerova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
   048 413 08 88
+421 948 123 689
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
Rastislav.Hlavacik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 16
+421 903 298 170
Denisa Chabadová
upratovačka
Denisa.Chabadova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
Ing. Jozef Janoviak
strážca
Jozef.Janoviak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok
  +421 903 298 173
Žofia Kočíková
účtovníčka
Zofia.Kocikova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 12
Ing. Jana Kološtová
pracovníčka pre environmentálnu výchovu
Jana.Kolostova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 21
+421 903 298 412
Ing. Jozef Kovalčík
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu
Kráľova hoľa – Liptovská Teplička
Jozef.Kovalcik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 612 987
Jozef Kubov
strážca
Jozef.Kubov@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
 +421 903 298 163
Ján Kuklica
strážca
Jan.Kuklica@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 406
Ing. Ľubica Lenártová
lesníčka
Lubica.Lenartova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 176
Ivan Majerík
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu Gápeľ
Ivan.Majerik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 264
Ing. Ján Matula
odborný lesný hospodár
vedúci ochranného obvodu Liptovský Hrádok
Jan.Matula@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 911 843 805
Miroslav Maťúš
strážca
Miroslav.Matus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 402
Ing. Adalbert Mezei
vedúci odboru ochrany prírody a krajiny
krajinár
Adalbert.Mezei@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
     048 28 550 14
+421 903 298 162
Slavomír Nábočík
lesník, ochranný obvod Liptovský Hrádok
Slavomir.Nabocik@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
Stanislav.Ondrus@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 +421 903 298 166
+421 911 390 120
Ing. Martin Paličko
zoológ
Martin.Palicko@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
+421 903 298 160
Mgr. Miroslav Paučo
referent správy pozemkov a nehnuteľností
Miroslav.Pauco@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 22
+421 910 312 003
Renáta Pitterová
ekonómka
Renata.Pitterova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 12
+421 910 158 736
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
Jan.Skorna@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 903 298 172
Ing. Valéria Škorňová
lesníčka
Valeria.Skornova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 20
+421 910 158 714
Bc. Anna Šuchaňová
odborná pracovníčka ochrany prírody
Anna.Suchanova@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 903 298 178
RNDr. Peter Turis, PhD.
botanik
Peter.Turis@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
048 28 550 19
+421 903 298 413
Mgr. Ján Uhlár
strážca
Jan.Uhlar@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Beňuš
Beňuš 453
976 64 Beňuš
048 619 81 16
 +421 911 011 407
Mário Vraniak
lesník, ochranný obvod Gápeľ
Mario.Vraniak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Slovenská Ľupča
Lichardova 129/52
976 13 Slovenská Ľupča
 048 28 550 18
+421 902 526 560
Ján Vránsky
strážca
Jan.Vransky@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75
Ing. Matej Žiak
lesník
Matej.Ziak@napant.sk
Správa NAPANT, pracovisko Liptovský Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Liptovský Hrádok
044 522 28 75