Ročenku si môžete stiahnuť vo formáte PDF ( 2 MB)

OBSAH
1. Na úvod
2. Niečo o Správe Národného parku Nízke Tatry
- Organizačná štruktúra správy Národného parku Nízke Tatry k 1.5.2006
3. Maloplošné chránené územia v Národnom parku Nízke Tatry
- aktivity a zmeny v roku 2005
- Zoznam MCHÚ V Národnom parku Nízke Tatry k 1. 5. 2006
4. Lesníctvo Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
- Riešenie náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania
5. NATURA 2000
6. Praktická starostlivosť o chránené územia
7. Geoinformačný systém
8. Flóra
9. Fauna
- Ochrana a monitoring
10. Prípravy podkladov pre štátnu správu
11. Činnosť konzultačného zboru pri Správe Národného parku Nízke Tatry
12. Strážna služba Národného parku Nízke Tatry
13. Návštevný poriadok Národného parku Nízke Tatry
14. Environmentálna výchova
15. Informačné strediská
16. Náučné chodníky
17. Skúsenosti s využitím finančného príspevku v NAPANT v roku 2005
18. Projekty
19. Publikačná činnosť Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
20. Spolupracujúce organizácie, zahraničná spolupráca a spolupráca s mimovládnymi organizáciami
21. Činnosť členov stráže prírody
- Spolupráca so SZOPK
22. Financovanie Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2005
23. Prevádzka web stránky Národného parku Nízke Tatry