Ročenku si môžete stiahnuť vo formáte PDF (1,7 MB)

OBSAH

1.Príroda – výrazná súčasť životného prostredia
2.Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořák
3.NAPANT a jeho organizačná štruktúra
4. Niečo o Správe NAPANT
5.NAPANT a maloplošné chránené územia v roku 2006
6.NAPANT a finančné nástroje podľa legislatívy na úseku ochrany prírody a lesného hospodárstva
7. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch v roku 2006
8.NAPANT a finančný príspevok v roku 2006
9. NAPANT a realizácia opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu v ochranných pásmach území s piatym stupňom ochrany v roku 2006
10. NAPANT a lesníctvo v roku 2006
11. NAPANT a NATURA 2000
12. NAPANT a praktická starostlivosť – menežmentové opatrenia
13. NAPANT a flóra
14. NAPANT a fauna
15. NAPANT a pytliactvo
16. NAPANT a revízie chránených častí prírody v roku 2006
17 .NAPANT a chránené stromy v jeho území
18. NAPANT a poľnohospodárstvo
19. NAPANT a príprava podkladov pre orgány štátnej správy
20. NAPANT a strážna služba
21. NAPANT a štrukturálne fondy európskej únie
22.NAPANT a environmentálna výchova
23. NAPANT a turistické chodníky
24. NAPANT a publikačná činnosť pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry v roku 2006
25. NAPANT a jeho financovanie v roku 2006
26. NAPANT a web ako komunikačný nástroj
27. NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY