PF 2023 a výzva na sviatky

 

Pokojné prežitie vianočných sviatkov,

veľa úspechov na poli pracovnom i osobnom

všetkým priateľom, návštevníkom i spolupracovníkom

                                                                                         praje kolektív pracovníkov Správy Národného parku Nízke Tatry

 

Aby boli vianočné sviatky a novoročný čas pokojný nielen pre Vás, ale aj pre obyvateľov Nízkych Tatier, najmä živočíchov, vyzývame návštevníkov národného parku, ako aj podnikateľské subjekty vyvíjajúce podnikateľské aktivity na území národného parku a v jeho ochrannom pásme, aby v súvislosti s oslavou nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku, respektíve nevykonávali činnosti, ktorých súčasťou bude používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty.

Nadmerný hluk predstavuje pre zvieratá neúmerný stres a výrazne zvyšuje riziko ich zranenia, prípadne úhynu.