Labute na skládke nebezpečného odpadu.

Labute na skládke nebezpečného odpadu.

V piatok 30.3.2012 sa prostredníctvom príslušníkov Policajného zboru na Obvodný úrad životného prostredia v Brezne dostal podnet od občana, že na skládke nebezpečného odpadu, tzv. gudrónoch pri obci Predajná, sa nachádzajú labute. Zrkadliacu hladinu kvapalných odpadov si vodné vtáky často mýlia s vodnou nádržou.
Lokalita patrí do ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry, a tak boli privolaní na miesto aj pracovníci Správy NAPANT. Labute sa nachádzali na brehu, v juhozápadnom cípe východnej nádrže. Päť zo šiestich kusov bolo v dobrom stave, jedna značne poleptaná ropnými látkami. Keďže sa nepodarilo zabezpečiť súčinnosť HaZZ pri odchyte a premiestnení z nebezpečnej blízkosti gudrónov, vlastnými silami pracovníkov ObÚ ŽP a S-NAPANT boli labute „odtransportované“ na blízke pole, odkiaľ odleteli smerom k Hronu. Jednu odviezli pracovníci S-NAPANT na ošetrenie k veterinárovi. Ďalšiu starostlivosť prevzala Chovná stanica pri CHKO Poľana v Banskej Bystrici. Za pomoc ďakujeme – p.Kováčovi za zapožičanie plachty, obchodu v Predajnej za krabice a MVDr. Magicovi za základné ošetrenie.
Gudróny sú produktom sulfonačnej technológie spracovania ropy v bývalom podniku Petrochema Dubová. Predstavujú toxickú zmes zvyškov ropných látok, asfaltových živíc a kyselín s vysokým podielom kyseliny sírovej. Na dve skládky pri Predajnej bolo v zmysle vtedy platnej legislatívy v rokoch 1964-1983 vyvezených spolu viac ako 200 tisíc m3 odpadu. Od roku 1975 bolo uskutočnených niekoľko technických a organizačných opatrení na zabezpečenie, resp. likvidáciu tejto starej environmentálnej záťaže, žiadna však nebola úspešná, či. dotiahnutá do konca. Súčasný stav, keď skládky nie sú ani zabezpečené oplotením, predstavuje vysoké riziko škôd nielen na životnom prostredí, chránených živočíchoch, ale aj na ľudskom zdraví a životoch. Negatívne k nemu prispieva aj častá zmena vlastníctva rafinérie v Dubovej a jej nejasný osud.

link to picasa web

fotodokumentácia