50. výročie založenia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

50. výročie založenia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny

V sobotu 19.5.2019 sa v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva konalo slávnostné zhromaždenie k 50. výročiu založia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK).

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) je dobrovoľné neziskové združenie občanov, skupín a organizácií (fyzických a právnických osôb), vytvorené v záujme ochrany prírody, krajiny a starostlivosti o životné prostredie. Poslaním Zväzu je pôsobiť na svojich členov, inštitúcie a verejnosť v duchu zodpovednosti za stav a vývoj životného prostredia. Naplnenie svojho poslania Zväz zabezpečuje vzdelávacou, výchovnou a propagačnou prácou, informačnou, odbornou a poradenskou činnosťou, kampaňami, organizovaním programov a podujatí, realizáciou opatrení na ochranu prírody a životného prostredia, vydavateľskou činnosťou, spoluprácou s inštitúciami, organizáciami doma i v zahraničí a podobne. Počas 50 rokov jeho existencie prešlo členskou základňou mnoho tisíc nadšencov pre ochranu prírody, z ktorých mnohí sa etablovali aj v profesionálnej sfére ako zamestnanci štátnej ochrany prírody.
Výsledkom ich práce sú stovky hektárov menežovaných chránených území, desiatky vybudovaných náučných chodníkov, množstvo hodín práce s deťmi na poli environmentálnej výchovy, ale aj publikácií a výsledkov monitoringu prírodného prostredia. Obhliadnuť sa dá aj za každoročnými tábormi ochrancov prírody – 54 celoslovenských, 42 východoslovenských a pripočítať možno ďalšie regionálne a miestne tábory.

Jednou zo základných organizácií (ZO) SZOPK je tiež ZO Nízke Tatry, založená v roku 1992 pracovníkmi Správy NAPANT s účelom pomôcť Správe NAPANT najmä v praktickom výkone ochrany prírody. Členská základňa sa z pôvodných deviatich členov obohatila v priebehu rokov o dobrovoľníkov, najmä členov Stráže prírody NAPANT a v súčasnosti zahŕňa 22 osôb.

Z činnosti za 27 rokov možno spomenúť plnenie menežmentových opatrení viacerých chránených území, napr. CHA Jakub, PR Horné lazy, PP Moštenické travertíny, realizácia viacerých náučných chodníkov – Spoločenstvo prírody (Dolná Lehota), Jakub, Moštenické travertíny, Vajskovská dolina, spolupráca na ekovýchovných programoch (Hypericum), 25 ročníkov akcie Čistenie Nízkych Tatier alebo rekonštrukcia a starostlivosť o turistickú infraštruktúru – útulne Andrejcová a Ramža, prístrešok v Hiadeľskom sedle, turistické chodníky, studničky… Samozrejmosťou sú strážne služby v teréne, či údržba značenia územia národného parku.

 

Pri svojej práci ZO SZOPK Nízke Tatry spolupracovala a spolupracuje s viacerými subjektami, okrem ŠOP SR Správy NAPANT to boli aj iné ZO (Ekotrend), Nadácia Zdravé mesto, Nadácia Ekopolis, Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť a.s., Nadácia SPP, DALI s.r.o., Slovenský rozhlas, … či jednotlivcami, z ktorých treba spomenúť „dvorného“ grafika Miroslava Pazderu.

Správe NAPANT bol pri príležitosti 50. výročia SZOPK odovzdaný pamätný list za dlhodobú aktívnu spoluprácu na poli ochrany prírody.

Text: Ing. Adalbert Mezei

Foto: SZOPK, archív NAPANT