V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši za prítomnosti hojného obecenstva z radov jaskyniarov i ostatných hostí otvorili stránky s pútavým príbehom, odohrávajúcim sa za čias našich pohanských predkov v jednej z najznámejších nízkotatranských dolín. Išlo o stránky z knihy Príbeh Jánskej doliny od Eleny Hipmanovej, ktorú pokropením vodou z potoka Štiavnica uviedli do života editor a expredseda SSS Bohuslav Kortman a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš.

celú správu z podujatia si môžete prečítať tu: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20219