Deň Zeme, najpopulárnejší spomedzi environmenálnych sviatkov sa slávi každoročne 22. apríla. Témou ročníka 2019 bolo „Chráňme naše druhy.“

Tohtoročné oslavy Dňa Zeme v NAPANTe boli v réžii pracoviska Správy NAPANT v Brezne. V rámci osláv Dňa Zeme sme navštívili dve základné školy. 25. apríla sme sa stretli so žiakmi 1. stupňa Základnej školy v Závadke nad Hronom a 26. apríla so žiakmi Špeciálnej základnej školy v Brezne.

Vzhľadom na ústrednú tému tohto ročníka „Chráňme naše druhy.“ a v súvislosti s realizáciou projektu Veľké šelmy 2 (Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku) sme sa rozhodli zamerať na problematiku veľkých šeliem všeobecne a špeciálne na medveďa hnedého. Pre žiakov 1. a 2. ročníka Špeciálnej ZŠ V Brezne sme pripravili interaktívne pásmo o veľkých šelmách a pre žiakov 3. a 4. ročníka tejto školy besedu o medveďovi hnedom. Pre žiakov 1. – 4. ročníka Základnej školy v Závadke nad Hronom sme pripravili aktivity v tzv. medvedej triede. Súčasťou aktivít bola beseda o medveďovi hnedom, premietanie videí o mláďatkách, skladanie puzzle s tematikou medveďa, pracovné listy zamerané na potravné zdroje medveďov, či tvorivá dielnička, vrámci ktorej si žiaci vyrobili frotáže stôp veľkých šeliem. Žiaci 1. a 2. ročníka tiež absolvovali vychádzku do prírody spojenú s tematickými hrami a aktivitami.
Fotografie z podujatia na Špeciálnej ZŠ V Brezne sú dostupne na ich stránke: https://szsbrezno.edupage.org/album/#gallery/528 a niekoľko fotomomentov z podujatia v Závadke nad Hronom prinášame v krátkom prehľade:


Popri medveďovi hnedom a veľkých šelmách všeobecne sme sa tiež venovali problematike Odpadov v besede určenej žiakom 2. stupňa Špeciálnej ZŠ v Brezne (https://szsbrezno.edupage.org/album/#gallery/528 ). So žiakmi 3. a 4. ročníka ZŠ Závadka nad Hronom sme si priblížili ťažký život žabiek, vyskúšali sme si, ako žije strom a naučili sa poznávať liečivé bylinky, najprv podľa obrázkov a následne aj prakticky na vychádzke v okolí školy.

Ďakujeme obom spomínaným školám za pozvanie a príjemne strávené dopoludnia a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.
Text: Ing.Jana Kološtová
Foto: ZŠ Závadka nad Hronom