August – mesiac zberačov

Zvykli sme si dávať mesiacom prívlastky, symbolizujúce nejakú činnosť, typickú pre daný mesiac, či vzhľad prírody v tomto mesiaci. Marec – mesiac knihy, Apríl mesiac – mesiac lesov, či Máj – mesiac lásky a kvetov sú každému známe. My, v Nízkych Tatrách, sa domnievame, že aj august by si zaslúžil svoj prívlastok. Keďže každoročne v tento mesiac vrcholí zber  lesných plodov všetkého druhu, od čučoriedok a brusníc, cez maliny až po huby, rozhodli sme sa August pomenovať mesiacom zberačov.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok, sú denne v Nízkych Tatrách stovky zberačov, ktorí sa pohybujú prevažne vo väčších skupinách a zbierajú, čo im príde pod ruky (teda okrem odpadkov, tie žiaľ po nich v prírode  často ostávajú). Najviac si to odnesú kríky čučoriedok a brusníc, z ktorých po nájazde česákov ostanú len holé kríčky bez listov. Smutné je aj to, že tieto „produkty“ nekončia v domácom lekvári, či kapustnici, ale sú ponúkané na predaj, najmä popri cestách, vo výkupoch a u priekupníkov. V súčasnosti sa často objavujú ponuky na predaj aj cez internet.

Otázku „Čo budú potom jesť zvieratá?“ už iste počuli mnohí z Vás a rešpektujeme aj názory tých, ktorým je to jedno. Rovnako často sa v tomto období objavujú výzvy na nekupovanie takýchto produktov, lebo kde nie je dopyt, tam nie je ponuka. To je tiež veľký kus pravdy a významná pomoc ochrane prírody.

V tomto príspevku by sme však radi  upozornili aj na zdravotné riziká spojené s nákupom a konzumáciou takto získaných plodov a húb. Nie každá „čierna bobuľka“ je totiž čučoriedka, známe sú aj prípady zámeny za jedovaté vranie oko štvorlisté. Na otravu stačí pár bobuliek zamiešaných vo vedierku čučoriedok. Rovnako hygienické podmienky a kvalita takto predávaných plodov, vystavovaných v plastovom vedierku popri ceste, často na slnku, aj niekoľko dní po sebe, je diskutabilná. Plody sú často zbierané do rôzneho stupňa špinavých plastových nádob od farieb, oleja a iných „fajnôt“ až potom sú presypané do tých „čistých“ a to sa nezmieňujeme o tom čo s nimi zberači robia aby sa pekne leskli. V prípade, že sa jedná o  huby je zdravotné riziko ešte väčšie.

Pokiaľ je pre Vás mesiac August neodmysliteľne spojený zo zberom, môžete sa zapojiť napríklad do zberu odpadkov. V Nízkych Tatrách ich po návštevníkoch nájdete určite viac, než húb, či čučoriedok a navyše tým pomôžete prírode hneď 2x – zvieratám ponecháte ich prirodzenú potravu a a ľuďom príjemné prostredie na relax. Do tohto typu „zberačských aktivít“ sú zapojení aj strážcovia Správy NAPANT-u, ktorí popri zbere odpadkov po turistoch, pravidelne čistia a zvážajú aj odpad z útulní a miest na prespanie, ktoré zatiaľ nemajú správcov, konkrétne z Hiadeľského sedla, Ramže a sedla Priehyba.

Špecifickou aktivitou odboru strážnej služby Správy NAPANT je aj „zber zberačov“, kedy sú, v rámci strážnych služieb v území, napomínaní a aj sankcionovaní zberači lesných plodov, nakoľko uvedená činnosť je na území národného parku zakázaná (§ 14, Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).

Text:  Dan Harťanský, Jana Kološtová

Foto: Vladimír Dianiška, Dan Harťanský