Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Boj za novelu zákona o ochrane prírody

Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odsúhlasil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia. Poslancom parlamentu ju odporúča schváliť. Na schôdzu parlamentu sa tak môže dostať v druhej polovici septembra.

Po sedemnástich rokoch sa tak významne posilnia právomoci štátnych ochranárov na viac ako 400 tisíc hektároch územia a v národných parkoch sa zakážu plošné výruby. Posunutie novely do parlamentu považuje Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) za významný krok. „Vládou schválenú novelu zákona o ochrane prírody a krajiny vítame. Navrhované zmeny legislatívy sú pre nás kľúčové z hľadiska zabezpečenia adekvátnej ochrany prírody na Slovensku. Ako najvýznamnejšiu zmenu vnímam posilnenie našej pozície pri schvaľovaní zásahov do národných parkov a ostatných chránených území, či sa to už týka ťažby dreva, úpravy vodných tokov, alebo plánovaní výstavby. Dnes totiž vieme výrubom v národných parkoch zabrániť iba v najvyššom piatom stupni ochrany, teraz sa naša právomoc významne rozšíri na celé územie národných parkov. Našou ambíciou je docieliť to, čo je prirodzené, čiže nadradiť ochranu prírody v národných parkoch nad všetky ostatné záujmy,“ uviedol generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Envirorezort verí, že novela zákona o ochrane prírody získa väčšinovú podporu v parlamente. „Každý, kto pozná pomery v národných parkoch si vie predstaviť ako ťažko a dlho sa legislatívne zmeny robili. Pevne verím, že svoj diel zodpovednosti si uvedomia aj poslanci parlamentu a novelu zákona čoskoro definitívne schvália,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Posunutie novely do parlamentu víta aj Svetový fond na ochranu prírody WWF. „Vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala „zachovať a zlepšiť kvalitu ekosystémov a rozmanitosť prírodných oblastí Slovenska“. Prijatie návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny považuje WWF Slovensko za kľúčové pre dodržanie tohto záväzku,“ uvádza riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny obsahuje konkrétne právomoci Štátnej ochrany prírody SR. Po schválení novej legislatívy získa naša organizácia silnú pozíciu pri akýchkoľvek zásahoch do vzácnych území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž náš súhlas potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov.

Dnes môžeme výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka novej legislatíve by sa táto naša právomoc mala rozšíriť na viac ako 400-tisíc hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 % rozlohy Slovenska.

Najdôležitejšie zmeny:

  1. Zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach.
  2. Sprísňuje pravidlá pre výstavbu v národných parkoch a vzácnych územiach
  3. Okrem ťažby bude nevyhnutný súhlas štátnych ochranárov k akýmkoľvek zásahom, ktoré by mohli ohroziť chránené biotopy (úprava riečneho koryta, výkopové práce a podobne).
  4. V prípade schvaľovania nových programov starostlivosti o lesy (tie sú v gescii rezortu pôdohospodárstva) legislatíva vylučuje príslušnému orgánu schváliť program bez súhlasu štátnych ochranárov – zahŕňa novela zákona o lesoch.
  5. V prípade programov starostlivosti o lesy prebehne aj proces posúdenia ich vplyvov na chránené územia – zahŕňa novela zákona o lesoch.

Ministerstvo životného prostredia SR aktuálne registruje snahu určitých záujmových skupín, aby sa novela zákona o ochrane prírody v parlamente neprijala. „Niektorí chcú poslancom posielať list, aby za novelu nehlasovali. Neprekvapuje ma to. Nikto neveril, že dotiahneme zmenu v ochrane národných parkov do NR SR. A tak v niektorých kruhoch vládne panika. Novela nepredstavuje všeliek na roky neriešenia, predstavuje prvý krok z bludného kruhu. Poslanci teraz majú v rukách rozhodnutie, či chceme národné parky (ne)chrániť tak ako doteraz, alebo dozrel čas na zmenu. Verím, že sa rozhodnú správne. Pretože každé ďalšie odkladanie riešenia sa nemeria v mesiacoch, ale v dodávkach s guľatinou, ktoré opúšťajú naše národné parky,“ píše na svojej facebookovej stránke minister László Sólymos.

Novelu zákona o ochrane v prírody v znení v akom ide do Národnej rady SR oficiálne podporila aj významná ornitologická spoločnosť SOS/BirdLife Slovensko. Vo svojom stanovisku uvádza: „Zmena zákona o ochrane prírody a krajiny je nutná. Bez pozmeňovacích návrhov, ktoré novelu oslabia. Ak sa novela neprijme, potom budeme mať ďalej ťažkosti udržať u nás citlivé druhy, ktoré ubúdajú spolu s tým ako miznú ich biotopy (staré či rozvoľnené lesy). Niektoré druhy už v chránených územiach prudko ubudli, niekde vymizli celkom. Ak sa nezmení tento trend, hlucháň na Slovensku za pár desaťročí vyhynie úplne. Neprekvapí, keď sa na les pozerá len cez logiku zelený/suchý strom a zabúda sa, že v ňom žijú aj iné organizmy. Les nie sú len stromy!“

Od novinárov dostali pracovníci komunikačného odboru MŽP SR list, ktorý určité kruhy majú posielať poslancom v parlamente. Pretože nechcú aby podporili nami navrhované zvýšenie ochrany národných parkov. Naopak, zrejme chcú aby štát financoval „záchranu lesov“ sekerou. Neveríme v takúto ochranu. Preto sme k úryvku z listu pridali zábery ako táto ochrana vyzerá v praxi. Fotky sú priamo z našich národných parkov:

Zdroj: ŠOP SR  http://www.sopsr.sk/web/?cl=30128