Čo nové v environmentálnej výchove?

Čo nové v environmentálnej výchove?

Začiatok nového školského roka priniesol  tiež nové začiatky aj v oblasti environmentálnej výchovy. Už počas augusta sa nám nahlasovali školy na celoročné programy, v priebehu septembra sme vypracovali plány spolupráce na školský rok 2018/2019 s 22 základnými školami, 18 materskými školami a 3 špeciálnymi základnými školami.  Zoznam zapojených škôl si môžete pozrieť v nasledovnom prehľade:

Základné školy: Bacúch; Sitnianska, Banská Bystrica; Beňuš; Karola Rapoša, Brezno; Dúbrava; Heľpa; Hiadeľ; Liptovská Štiavnica; Hradná, Liptovský Hrádok; Liptovský Ján; M.R. Martákovej. Liptovský Mikuláš; Nemecká; Pohorelá; Polomka; Predajná; Andreja Hlinku, Ružomberok; Sama Cambela, Slovenská Ľupča;  Šumiac; Telgárt; Jaroslava Simana, Valaská;  Závadka nad Hronom; Milana Rúfusa, Závažná Poruba
Materské školy: Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Dúbrava, Heľpa, Hiadeľ, Hybe, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok – Hradná, Nemecká, Podtureň, Pohorelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Východná, Závadka nad Hronom, Závažná Poruba

Špeciálne základné školy: Brezno, Liptovský Hrádok, Polomka

Najpopulárnejší, spomedzi enviromentálne významných dní – Deň Zeme oslávime tento školský rok so školákmi na Liptovskej Tepličke a v  Závadke nad Hronom.

V rámci októbrových medzinárodne významných dní nás môžete stretnúť na Heľpe, kde oslávime Svetové dni sťahovavého vtáctva, Sv. deň zvierat oslávime s deťmi v Hiadli, v Brezne na ZŠ Karola Rapoša a v B. Bystrici na ZŠ Sitnianska, kde budeme pokračovať aj s aktivitami pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov.

Špeciálnym podujatím pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov bude podujatie pre seniorov v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hron v Dubovej, na ktorých sa vždy veľmi tešíme.

Popri plánovaní aktivít so školami sme si v priebehu septembra stihli „odskočiť“ aj na dve zaujímavé podujatia Envirohry 2018  a Envirodeň SSD a.s.

Envirohry   je podujatie pre pracovníkov environmentálnej výchovy rezortných organizácií Ministerstva životného prostredia. Vzniklo v r. 2016 z iniciatívy pracovníkov Národnej ZOO Bojnice, kde sa konal aj 1. ročník podujatia. Súčasný, v poradí 3. ročník, organizovala Štátna ochrana prírody SR a hostiteľom bola Správa CHKO Ponitrie v Nitre. Počas 2 dní 13. a 14. septembra odznelo množstvo zaujímavých prezentácií, boli pripravené tiež inšpiratívne tvorivé dielne, či terénna exkurzia po náučnom chodníku  Zoborské vrchy.

Za NAPANT sme na podujatí odprezentovali dva ekovýchovné programy z našej ponuky. Program „Mravenisko“ k vytvoreniu ktorého nás inšpirovala kniha Jitky Petřekovej s rovnomenným názvom. 3D model mraveniska pre nás vyrobila Mgr. Bubelková z riaditeľstva Štátnej ochrany prírody. Aktivity k jednotlivým témam, ako aj nízkonákladové pomôcky vyrobené najmä z prírodného a odpadového materiálu sme pripravili vo vlastnej réžii.                                                                                                                                                                                                Program Voda je život“ vychádza z príručky „Praktická ekovýchova pre  MŠ“, ktorú vydal Daphne – inštitút aplikovanej ekológie v Bratislave. Pôvodný program „Putovanie vodných kvapiek“ sme doplnili o vlastné aktivity a pohybové hry, ktoré pomáhajú deťom ľahšie pochopiť princíp kolobehu vody v prírode. Tiež sme odprezentovali  postupy, ako kreatívne pristúpiť k výrobe plátna, potrebného pre realizáciu programu, aj pre tých, ktorí nemajú výtvarné nadanie.

Envirodeň SSD a.s.  je podujatie organizované Stredoslovenskou distribučnou a.s. pre svojich zamestnancov, s cieľom priblížiť im princípy ochrany prírody a životného prostredia, ako aj aktivity a spoluprácu spoločnosti v tejto oblasti. Podujatie, tradične organizované v ústredí spoločnosti v Žiline bolo tento rok po prvý krát realizované aj pre zamestnancov Banskobystrickej pobočky spoločnosti. V spolupráci s riaditeľstvom Štátnej ochrany prírody sme pripravili prezentačné stanovište, zamerané na problematiku ochrany dravcov a sov.  Popri odbornej besede sme pripravili aj viaceré praktické aktivity zamerané na poznávanie konkrétnych druhov našich dravcov a sov, ich potravné nároky, spôsob života a ohrozenie  ľudskými aktivitami. Sme veľmi radi, že sme aj takouto formou mohli  odprezentovať zamestnancom Stredoslovenskej energetiky význam ich práce v podobe nákupu a inštalácie odkloňovačov,  chráničiek, či iných ochranných prvkov elektrického vedenia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.