Čo zaujíma zahraničných vedcov na Chabenci?

Čo zaujíma zahraničných vedcov na Chabenci?

Ak sa pozriete na satelitný snímok južného svahu Chabenca cez Google Earth, objavíte uprostred svahu nad hranicou kosodreviny niekoľko pozdĺžnych rýh. Tie sú dôkazom gravitačných svahových deformácií (porúch). Príčina týchto deformácií je predmetom skúmania. Mohlo ňou byť zemetrasenie, alebo roztápajúci sa ľad počas posledného zaľadnenia, ktorý spôsobil celkovú nestabilitu svahu. Podobné deformácie svahov je možné pozorovať na hrebeni Smreka v Západných Tatrách a na hrebeni Poľskej Tomanovej vo Vysokých Tatrách. Spôsob akým tieto trhliny vznikli je dôležitý pre stanovenie ich budúceho vývoja. Na Slovensku boli tieto deformácie prvýkrát popísané Doc. Nemčokom v roku 1982. Práve vďaka knihe o Zosuvoch v slovenských Karpatoch, ktorú napísal a ktorá bola sčasti preložená aj do angličtiny, kroky niektorých zahraničných vedcov smerujú na svahy Chabenca. Aj nedávno navštívila Nízke Tatry skupina vedcov z poľskej akadémie vied z Wroclavi. Výsledkom ich práce bude porovnanie svahových porúch na Chabenci s podobnými, ktoré možno objaviť na Marse.

Záverečná správa z terénnych prác: SCIENCE REPORT ON GEOLOGICAL FIELD WORK CONDUCTED IN THE LOWER TATRAS NATIONAL PARK, JUNE 7-15, 2013; Olga Kromuszczy.ska, Daniel Mege; WROONA Research Group