Cyklotrasy na území národného parku a jeho ochranného pásma

  • a) č. 8551 Dolná Lehota – Horná Lehota – 4 km – žltá
  • b) č. 5558 Okruh Brusno (Hiadeľ) – 85 km – zelená
  • c) č. 5552 Okruh pod Chopkom – 36 km – zelená
  • d) Ružomberok – Liptovská Štiavnica – Sliače – Partizánska Ľupča – Liptovský Michal -Ružomberok
  • e) č. 2417 Korytnica – Hiadeľské sedlo – Donovaly – 16 km – modrá (v úseku hranica národného parku – Hiadeľské sedlo – sedlo pod Babou je pohyb možný v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • f) č. 033 Ružomberok – Donovaly – 27 km – červená
  • g) Ružomberok – Liptovský Michal – Partizánska Ľupča – Ľupčianska dolina – Železné – Liptovská Lúžna – Liptovská Osada – Ružomberok

Zoznam trás vyhradených

  • pre individuálny vjazd a státie bicyklom na území národného a jeho ochranného pásma
  • a) č. 5559 Zelená stuha Pohronia (Telgárt – Brezinky – Stoličné – Šumiac – Margetová – Dudlavá skala – Vaľkovňa – Nová Maša – Pohorelská Maša – Pohorelá – Hrubý jaseň – Teplica – Heľpa – Závadka nad Hronom – Vyšné rakytiny – Kuriakovo – Polomka – Bacúch) – 48 km – zelená
  • b) č. 8554 Krpáčovo – prameň Sama Chalupku – 2 km – žltá
  • c) č. 2416 Motyčky – Liptovská Osada – 63 km – modrá
  • d) Liptovský Hrádok – Liptovská Porúbka – Vislavce – Borová Sihoť – Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
  • e) Šumiac – Predné sedlo – Snehová jama – Kráľova hoľa
  • f) Vikartovce -Brdárová – Liptovská Teplička
  • g) Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – kóta 1214 m n. m. – Okrúhle – dolina Kolesárky – Liptovská Teplička (v úseku hranica národného parku – Okrúhle len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • h) Liptovská Teplička – Zlomené – Doštianka – horáreň Kremeniny – dolina Benkovo – ústie doliny Benkovo (v úseku hranica národného parku – ústie doliny Benkovo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • i) Svit – Šuňava – horáreň Biely potok – ústie doliny Benkovo – Brezová – Čierny Váh – Svarín – Kráľova Lehota (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
  • j) Heľpa – dolina Krivuľa – sedlo Priehyba – Driečna dolina – dolina Ráztoka – Ipoľtická dolina – Čierny Váh (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • k) Malužiná – dolina Malužiná – Tajch – dolina Chorupnianskeho potoka – Malužiná (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna)
  • l) Liptovský Hrádok – Hlboké – dolina potoka Boca – Malužiná – Svídovo – Svídovské sedlo – Púchalky – Pred Bystrou – Jánska dolina – Liptovský Ján – Uhorská Ves – Liptovský Hrádok (len v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna a v úseku hranica národného parku – Svídovské sedlo – Predbystrá len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • m) Liptovský Ján – Liptovský Ján (kúpele) – Závažná Poruba – Iľanovo – Iľanovská dolina – sedlo pod Kúpeľom (v úseku hranica národného parku – sedlo pod Kúpeľom len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • n) Demänová – Demänovská dolina – Záhradky – Vrbické pleso – Demänovská dolina
  • o) Bystrá – Diel – Pohansko – Mýto pod Ďumbierom
  • p) Ústie Mlynnej doliny – Mlynná dolina – Hviezda – Stupka
  • r) Jasenie – Lomnistá dolina – Asmolovova chata
  • s) Jasenie – Jasenianska dolina – Kyslá
  • t) Špania dolina – Šachtička (dolná stanica vleku na severovýchodnom svahu Panského dielu) – Malý diel – Čachovo (lyžiarska zjazdovka) alebo dolina Lukáčová – Selce
  • u) Selce – Breziny- Skalka – Plesnice – Raveň – Brvnište – horáreň Píla
  • v) Slovenská Ľupča – dolina potoka Ľupčica – Priechod – Beniač – Podkonice
  • w) Slovenská Ľupča – dolina potoka Istebník – Priechod – horáreň Píla – Dlhá Podkonice – Moštenica – Na Mlynčeku
  • x) Selce – dolina Lukáčová – Čachovo – Kejda – Diel – Rovne – Kajchiar – Podjancová – Nemce
  • y) Moštenica – Moštenická Kyslá – Hiadeľská dolina – Prostredný grúň – Hiadeľské sedlo (v úseku hranica Prostredný grúň – Hiadeľské sedlo len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • z) Baláže -rázcestie pred Markovou dolinou – Kalište, škola – Hrivkov – Polianka – Donovaly
  • za) Kalište, škola – sedlo Príslop – chata Pleše (cez Drndáč alebo po modroznačkovanom TCH č. 2612) – Podkonice
  • zb) Moštenica – Švarcova dolina – sedlo Príslop – Kalište – Hrivkov – Polianka – Donovaly
  • zc) Podkonice – Moštenica – Hiadeľ
  • zd) Motyčky – sedlo Veľký Šturec – Vyšná Revúca
  • ze) Staré Hory – Richtárová – Piesky – Obernaverová – Katrenka – Špania Dolina alebo železničná stanica Uľanka
  • zf) Korytnica – Lúžňanské sedlo – Patočiny – Liptovská Lúžna
  • zg) Sásová alebo Jakub – Sásovská dolina ( Ratková – po koniec asfaltky)
  • zh) Tajch (Veľký Oružný potok) – Magurka
  • zi) Šumiac, modroznačkovaný TCH č. 2610 – Havrania skala – Zúber – Zbojnícka -Pusté pole (len v čase hodinu po východe a hodinu pred západom slnka)
  • zj) Jasenie – Suchá dolina – Kopcová, sedlo – Ráztocké lazy – Pohronský Bukovec
  • zk) Demänová – Demänovská dolina – Lúčky – hotel Liptov – Repiská
  • (odbočky: do doliny Zadná voda a Širokej doliny po rázcestie z červenoznačkovaným TCH č. 0855 Široká dolina – Luková -Tri vody)
  • zl) zjazdovky
  • I. od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Rovná hoľa po Turistickej zjazdovke po dolnú stanicu sedačkovej lanovky Záhradky
  • II. popod sedačkovú lanovku Záhradky – Rovná hoľa
  • III. od vrcholovej stanice sedačkovej lanovky Rovná hoľa cez Priehybu po zjazdovke Jelení grúň po dolnú stanicu sedačkovej lanovky Záhradky

Podmienky pre vjazd a státie bicyklom na cyklotrasy a trasy vyhradené

  • pre individuálny vjazd a státie bicyklov podľa bodu 4 a 5
  • a) pohyb na jednotlivých trasách môže byť obmedzený vlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemkov v prípade mimoriadnych udalostí, napríklad spracovanie kalamity, požiar alebo podľa potreby pri obhospodarovaní nehnuteľností, napríklad ťažba dreva, výstavba cesty, spoločná poľovačka,
  • b) na úsekoch, ktoré vedú po turistických chodníkoch je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neohrozil pešieho turistu,
  • c) na úsekoch, ktoré vedú po lesných cestách je cyklista povinný prispôsobiť jazdu tak, aby neobmedzil vlastníkov a užívateľov pozemkov pri obhospodarovaní pozemkov,
  d) pohyb cyklistov na trasách je výlučne na ich vlastné nebezpečenstvo