Deň biodiverzity v Nízkych Tatrách

Deň biodiverzity v Nízkych Tatrách

Deň biodiverzity – 22. máj, je oslavou života vo všetkých jeho formách. Národný park Nízke Tatry s ich rozmanitou flórou a faunou sú dokonalým príkladom prírodného bohatstva a rozmanitosti, či už rastlinných a živočíšnych druhov Slovenska, ale aj húb ktoré sa zaraďujú do samostatnej ríše – Fungi.
Dnešný deň sme mapovali lokalitu, neďaleko Moštenice, kde sme v lesnom poraste, pri potoku našli niekoľko názorných príkladov takejto druhovej rozmanitosti. Poďme si ich trochu priblížiť:
Nízke Tatry sú domovom cca 1600 druhov rastlín a z nich sme mali dnes šťastie práve na zástupcu jednej z našich domácich orchideí – črievičník papučkový (Cypripedium calceolus). Hoci táto  orchidea má nádherný kvet, podarilo sa nám nájsť výhradne nekvitnúce, teda sterilné jedince. V prírode je to raz tak, nedá si rozkázať. Keď táto viacročná trvalka nazhromaždí vo svojich hľuzách dostatok živín a má k tomu vhodné podmienky, rozhodne sa zakvitnúť. Jednou z týchto podmienok je aj symbiotický vzťah s mykoríznymi hubami (z rodu Tulasnella). Tieto huby vytvárajú v lesnej pôde sieť jemných vlákien mycélia – hýf, ktoré sú v prepojené navzájom s koreňmi rastlín, čím umožňujú výmenu živín. Takéto prepojenie je kľúčové pre prežitie a rast tejto orchidey. Snáď nás svojim fascinujúcim kvetom poteší budúci rok.
Skromnejší, ale rovnako významný je aj ďalší zástupca z ríše húb – hnojník ligotavý (Coprinellus micaceus), ktorý príkladom saprotrofnej huby, živí sa rozkladom odumretej drevnej hmoty a hoci je drevorozkladajúci, má nezastupiteľnú úlohu v lesnom ekosystéme, lebo jeho hubové vlákna sú tiež napojené na kolobeh látok a živín a bez jeho činnosti by naše lesy boli zavalené odumretou drevnou hmotou. Ríša húb si teda právom zaslúži náš rešpekt. Huby sú v lesnom ekosystéme majstrami logistiky, akumulácie, distribúcie vody a minerálnych látok. Bez nich by život, v podobe ako ho poznáme na planéte Zem, nebol možný.
V závere našej výpravy sme narazili na klenot našich lesov, azúrovo modrého slizniaka karpatského – Bielzia coerulans, ktorý je príkladom unikátneho endemického mäkkýša Západných Karpát, ktorý je zároveň bioindikátorom čistého životného prostredia v Nízkych Tatrách.
Od črievičníka papučkového a jej symbiotického hubového partnera z rodu Tulasnella, cez hnojník ligotavý a slizniaka karpatského, každý druh zohráva dôležitú úlohu v lesnom ekosystéme. Keď dnes oslavujeme Deň biodiverzity, spomeňme si na to, aby sme si dokázali oceniť a ochrániť tieto prírodné zázraky aj pre budúce generácie.