Deň fascinácie rastlinami v Národnom parku Nízke Tatry

Deň fascinácie rastlinami v Národnom parku Nízke Tatry

V rámci vychádzky za poučením a zábavou, Národný park Nízke Tatry otvoril 17. mája 2024 brány do fascinujúceho sveta rastlín, ktorý účastníci vychádzky na lúkach Mazorníka v okolí Brezna objavovali na báze občianskej vedy. Terénna botanická vychádzka bola spojená s praktickým poznávaním znakov rastlín ľudskými zmyslami a pomocou lupy a terénneho mikroskopu boli odhalené aj skryté tajomstvá rastlín.

Podujatie: určené pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, širokú verejnosť, ktorú  zaujíma flóra Nízkych Tatier.

Miesto/lokalizácia: Brezno, Mazorníkovo

Dátum akcie: 17. mája 2024

Adresa organizátorov:

  • Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, 97701 Brezno, Kontaktná osoba: Ing. Katarína Pacigová, e-mail: katarinapacigova@centrum.sk;
  • Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,  Pracovisko Slovenská Ľupča, Lichardova 129/52,   976 13 Slovenská Ľupča,                                                                Kontaktná osoba: Ing. Katarína Bučinová, PhD., e-mail: katarina.bucinova@napant.sk;