7 dní a 7 nocí vraj trvá rozprávková svadba, 3 týždne trvali oslavy najpopulárnejšieho spomedzi medzinárodne významných dní –  Dňa Zeme v našom národnom parku.  V priebehu týchto troch týždňov sme zrealizovali 11 podujatí na školách a na záver ešte brigádu pre verejnosť zameranú na čistenie prírodnej rezervácie Meandre Hrona od odpadu.

Najväčší záujem bol o podujatia zamerané na problematiku odpadov a lesného hospodárstva. Tieto témy, spolu s problematikou cestovného ruchu, sú označované ako najvážnejšie problémy v Národnom parku Nízke Tatry. Prehľad podujatí Vám prinášame v nasledujúcom zhrnutí.

13.4. Špeciálna základná škola Polomka  – podujatia zameraného na problematiku odpadov sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov.  Dozvedeli sa ako vzniká odpad v domácnosti, prostredníctvom hry na firmu sa naučili správne triediť odpad a prostredníctvom filmu „Odpad, alebo surovina“ sa dozvedeli, akým spôsobom prebieha recyklácia vytriedeného odpadu a čo sa z neho vyrába.

17.4. Základná škola Pionierska 2, Brezno – podujatia zameraného na odpady sa zúčastnili všetky triedy 3. ročníka. Zamerali sme sa na vysvetlenie princípu reduce-reuse-recycle . Ukázali sme si, kde všade je možné znížiť množstvo vzniknutého odpadu, ako sa dá odpad znovu použiť, pred jeho definitívnym vyhodením, ako správne triediť odpad a ako kompostovať.  Súčasťou programu bola tiež ukážka výrobkov vyrobených z recyklovaných surovín a zábavné hry vyrobené z odpadu.

18.4. Špeciálna základná škola Brezno – prezentácie spojenej s besedou na tému „Zdravý život v súlade s prírodou“ sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov. V rámci programu sme sa venovali problematike odpadov, vôd, ochrany prírody i zdravému životnému štýlu. FOTO

19.4. Základná škola s materskou školou Hiadeľ – so škôlkármi i školákmi sme sa spoločne vybrali do lesa na program „O lesoch v lese“ Prostredníctvom  hier, pesničiek a básničiek sa deti učili poznávať  dreviny a fungovanie lesného spoločenstva.

20.4. Základná škola J. Bakossa, Banská Bystrica  – v rámci Dňa Zeme, organizovaného školou, sme pripravili program pre žiakov 2. ročníka. V prvej časti sme sa venovali Odpadom, ich správnemu triedeniu a bezobalovému nakupovaniu. V druhej časti sme sa prostredníctvom pásma hier zoznámili so  životom  žiab, bocianov, vtáčikov a ich životnými podmienkami v mestách.

20.4. Základná škola Beňuš  – v rámci Dňa Zeme, organizovaného školou, sme pripravili program pre žiakov 1. stupňa, zameraný na Odpady, ich správne triedenie a recykláciu. Pre žiakov 5. ročníka sme pripravili program zameraný na dreviny – ich poznanie a ochranu.

23.4. Základná škola Predajná  – v rámci Dňa Zeme, organizovaného školou, sme pripravili pre žiakov 8. a 9. ročníka exkurziu do Lomnistej doliny zameranú na problematiku lesného hospodárstva. Ukázali sme si rôzne spôsoby hospodárenia,  vyskúšali sme si meranie výšky stromov pomocou výškomeru, určovanie druhov drevín a interaktívne aktivity zamerané na  význam lesnej biodiverzity a mŕtveho dreva.

24.4. Základná škola Telgárt –  podujatie bolo venované odpadom, prezentácii ako vzniká odpad a kam putuje. Nechýbala obľúbená hra na firmu na triedenie odpadu, či výstavka „čo sa koľko rozkladá“ približujúca dobu rozkladu jednotlivých druhov odpadu. FOTO

27.4. Základná škola Bacúch – podujatia zameraného na problematiku odpadov sa zúčastnili  všetci žiaci.  Dozvedeli sa ako vzniká odpad v domácnosti, prostredníctvom hry na firmu sa naučili správne triediť odpad a prostredníctvom filmu „Odpad, alebo surovina“ sa dozvedeli, akým spôsobom prebieha recyklácia vytriedeného odpadu a čo sa z neho vyrába.

30.4. Základná škola Brusno – v rámci Dňa Zeme, organizovaného školou, sme pripravili program pre žiakov 2. – 4. ročníka zameraný na „odporné“ zvieratká. Prostredníctvom hier sme si priblížili život a význam žiab, slimákov, pavúkov, mravcov, kobyliek a iného hmyzu.

4.5. Materská škola a Základná škola M. Rúfusa v Závažnej Porube – pre škôlkárov a školákov sme pripravili tematické stanovištia: Nebojte sa hávede (poznávanie a pozorovanie rôznych druhov hmyzu a pavúkov), Zdravý les je veľká rodina (zamerané na vysvetlenie princípu fungovania lesného ekosystému), Chránené územia Slovenska (predstavenie prírodných krás našich národných parkov a chránených krajinných oblastí), Doba plastová (vznik, triedenie a recyklácia odpadov) a Stopy zvierat.

5.5. Čistenie PR Meandre Hrona od odpadu – podujatie pre verejnosť – podujatia sa zúčastnilo vyše 100 účastníkov z radov jednotlivcov i rôznych organizácií (Klub Slovenských Turistov Brezno, Slovenský rybársky zväz Brezno, Lesy SR š.p., LS Červená Skala, Slovenská sporiteľňa a.s., pobočky Brezno a Rimavská Sobota, dobrovoľní hasiči z Beňuša, Gašparova a Braväcova, členovia Stráže prírody NAPANT i zamestnanci ŠOP SR Správy NAPANT).  V náročných a mokrých podmienkach prírodnej rezervácie sa podarilo vyzbierať vyše 600 (!) vriec odpadu. Ďakujeme všetkým brigádnikom za pomoc i sponzorom za občerstvenie, vrecia na smeti i ďalšiu materiálnu pomoc.