Európsky deň národných parkov

Európsky deň národných parkov

  1. mája si každoročne pripomíname Európsky deň prírodných a národných parkov. Prvý krát bol tento deň vyhlásený v roku 1999 organizáciou: Federácia prírodných a národných parkov v Európe (EUROPARC) ako spomienka na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku v roku 1909.

Tohtoročná téma: „Naša príroda, naša kultúra.“ prepája tému európskeho dňa národných parkov a európskeho roka kultúrneho dedičstva,  ktorým je práve rok 2018.

Správa NAPANT pripravila pri tejto príležitosti podujatie pre klientov  Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Hron v Dubovej pod názvom „Chránené územia Slovenska.“ Vo štvrtok 31. mája sme si v príjemnom prostredí „obývačky“ domova dôchodcov predstavili jednotlivé chránené územia Slovenska. Tradičnú obrazovo-slovnú prezentáciu sme doplnili  básňami slovenských klasikov, či ľudovými piesňami, typickými pre región v ktorom sa každé z chránených území nachádza. Príjemne nás prekvapili miestny seniori, ktorí sa nielen aktívne zapájali do debaty, ale svojím speváckym výkonom by zatienili aj podstatne mladších spevákov, či speváčky.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa  na ďalšie spoločné podujatie.