Európsky deň prírodných a národných parkov v NAPANT-e

Európsky deň prírodných a národných parkov v NAPANT-e

Minulý týždeň sme si pripomenuli hneď 3 významné medzinárodné dni – Medzinárodný deň biodiverzity, Deň Karpatských parkov a Európsky deň prírodných a národných parkov. Viac informácií o týchto medzinárodne významných dňoch sa môžete dočítať v príspevkoch na stránke Štátnej ochrany prírody SR: http://www.sopsr.sk/web/?cl=20658 a http://www.sopsr.sk/web/?cl=20660

Súčasťou medzinárodnej výzvy, v rámci tohtoročného Európskeho dňa prírodných a národných parkov, je aj vychádzka do prírody, či pozorovanie prírody.

Keďže mnohé turistické chodníky na území národného parku Nízke Tatry sú nepriechodné, alebo ťažko priechodné, rozhodli sme sa zorganizovať brigádu a spriechodniť aspoň tie úseky turistických chodníkov, kde na to máme oprávnenie – t.j. turistické chodníky vedúce cez prírodné a národné prírodné rezervácie.
Počas víkendu spriechodnili pracovníci odboru strážnej služby NAPANT, v spolupráci s členmi dobrovoľnej stráže prírody, turistické značkované trasy (TZT) vedúce cez Prírodnú rezerváciu Martalúzka (žltá TZT č. 8750), Prírodnú rezerváciu Kozí chrbát (červená TZT č. 0801 od Hiadeľského sedla) a Národnú prírodnú rezerváciu Ohnište ( zelená TZT č. 5619 od Svidovského sedla). Práce na spriechodňovaní chodníka na Ohnište budú pokračovať aj nasledujúci víkend.

Okrem turistických značkovaných trás sú turistom k dispozícii tiež početné náučné chodníky, či už v správe národného parku Nízke Tatry, alebo iných organizácií a obcí pôsobiacich a ležiacich na území národného parku. Pozvánku na prechádzku jedným z nich, náučným chodníkom Jakub, neďaleko Banskej Bystrice odvysielala dňa 22.5. aj Rozhlas a televízia Slovenska v rámci relácie Televíkend. Spomínanú pozvánku si môžete pozrieť v archíve RTVS, začína sa v 17. minúte relácie. https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14048/227725


Prajeme všetkým návštevníkom príjemný pobyt v prírode a opätovne vyzývame k dodržiavaniu návštevného poriadku a základných pravidiel správania sa v národnom parku.