Hlavný hrebeň Nízkych Tatier nie je cyklotrasou!

Hlavný hrebeň Nízkych Tatier nie je cyklotrasou!

Minulý víkend 15.6.2019 zorganizovali strážcovia Správy Národného parku Nízke Tatry a členovia stráže prírody spoločnú službu v oblasti Prašivej.
Služba bola zameraná hlavne na nelegálne vjazdy cyklistov na hlavný hrebeň Nízkych Tatier, po ktorom vedúca červenoznačená turistická trasa NIE JE cyklotrasa a vstup s bicyklom je tam zakázaný.

Na cyklistov sa sťažujú peší turisti, ktorých cyklisti častokrát ohrozujú, čo dokazuje nie málo mailov, ktoré v boli v tejto súvislosti adresované Správe NAPANT. Uvedenú službu podnietila aj skutočnosť, že na niektorých našich, ale aj poľských cyklowebových stránkach je cyklistika po hlavnom hrebeni Nízkych Tatier odporúčaná ako super trasa. Túto informáciu potvrdili aj piati poľskí cyklisti na Prašivej 1.6. 2019 a informáciu o odporúčaní trasy Magurka – Prašivá – Hiadeľské sedlo potvrdili v sobotu 15.6. 2019 aj ďalší traja cyklisti z Poľska.

Všetkých cyklistov, ktorí vjazdom na turistický chodník porušili zákon o ochrane prírody, strážcovia riešili udelením blokových pokút. Všetkým cyklistom bolo zabránené pokračovanie v jazde a svoje bicykle do Hiadeľského sedla zniesli na pleciach.

Apelujeme na všetkých cyklistov, aby rešpektovali návštevný poriadok a zákon o ochrane prírody a krajiny a na pohyb po národnom parku využívali cyklotrasy, aby svojím konaním neohrozovali ostatných návštevníkov národného parku.

Informácie o schválených cyklotrasách nájdete aj na našom webe v sekcii návštevný poriadok https://www.napant.sk/pre-navstevnikov/navstevny-poriadok/, či v letákovej verzii dostupnej v piatich jazykových mutáciách, ktorú si môžete stiahnuť tu: https://www.napant.sk/pre-navstevnikov/na-stiahnutie/letak-navstevny-poriadok/