Horehron, Horehron, ty krásny Horehron

Horehron, Horehron, ty krásny Horehron

 4. ročník podujatia s týmto poetickým názvom, sa konal v sobotu 27.7. v obci Polomka. Organizátormi podujatia boli Spolok pre obnovu kultúry a tradícii Brezinky, obec Polomka a Banskobystrický samosprávny kraj.

Cieľom podujatia je podporiť stretávanie sa Horehroncov zo všetkých kútov tohoto regiónu, ako aj rodákov, či priaznivcov Horehronia. Aby stretnutia boli príjemné, o to sa každoročne postarajú organizátori, prostredníctvom pestrého programu určeného naozaj všetkým, od tých najmenších, až po seniorov.

Najmä pre detských návštevníkov je pripravené množstvo zaujímavých aktivít od športových súťaží, tvorivých dielní, hádaniek, či hlavolamov, až po drevené kolotoče, či „retro“ hry a hračky, vrámci ktorých si môžu zaskákať gumu, vyskúšať šľapacie autíčko, či iné hry a hračky populárne v časoch, keď deťmi boli ich rodičia a starí rodičia.

Tradície regiónu možno spoznávať pri tvorivých a remeselných dielňach, či pri ochutnávke tradičných jedál a samozrejme pri sledovaní večerného galaprogramu, ktorý, prehliadkou nádherných krojov, profesionálnych tanečných, speváckych, či hereckých výkonov účinkujúcich je skutočným skvostom podujatia.

Veľmi si vážime, že súčasťou takéhoto výnimočného podujatia býva aj Správa NAPANT, prostredníctvom stanovišťa s aktivitami pre deti i dospelých. Každý ročník sa snažíme pripraviť aktivity na inú tému. 1. ročník sa niesol v znamení lesných zvieratiek, poznávania ich stôp a zvukov a kvízu pre dospelých zameraným na poznávanie našich chránených území. 2. ročník sme sa zamerali na netopiere, či už v tvorivej dielničke pre deti, alebo v kvízoch a hlavolamoch pre dospelých, 3. ročník sme sa venovali hmyzu a 4. ročník, aj v súvislosti s realizáciou rovnomenného projektu, sme venovali veľkým šelmám.

Štvorka, ako poradové číslo, sa ukázala byť nie veľmi šťastným číslom, keďže celé doobedie pršalo. Na druhej strane, dážď, po dlhom období sucha, bol naozaj potrebný a otužilých Horehroncov vôbec nezaskočil. To sa nie celkom dá povedať o autorke tohto článku, tak radšej presunula stanovište do priestorov kultúrneho domu. Tu bol k dispozícii aj koberec, takže stavanie XXL medvedieho puzzle si užívali nielen deti, ale aj dospelý. Fanúšikovia skladačiek ocenili aj ostatné puzzle s obrázkami živočíchov, či biotopové kocky, za ktorých zapožičanie ďakujeme Odboru environmentálnej výchovy a osvety Štátnej ochrany prírody SR. Veľký záujem bol aj o stanovište venované veľkým šelmám, špeciálne medveďovi hnedému, súčasťou ktorého bola aj výstavka fotografií z fotopascí, či zábavný kvíz. Kde všade sa môžeme s medveďmi, či ostatnými veľkými šelmami stretnúť sa mohli záujemci dozvedieť pri stolíku venovanom Chráneným územiam Slovenska a s najmenšími sme riešil hádanky, kto je koho potravou, prípadne si mohli vymaľovať medvedí obrázok.

Ďakujeme organizátorom za pozvanie a budeme sa tešiť na ďalší ročník, kde už nás verím nezaskočí ani dážď, ani vietor.

Text: Jana Kološtová
Foto: Jana Kološtová, Štefan Németh