Inštitút environmentálnej politiky v Nízkych Tatrách

Inštitút environmentálnej politiky v Nízkych Tatrách

Národný park Nízke Tatry navštívil dňa 18.6.2020 tím Inštitútu environmentálnej  politiky (IEP) pri MŽP SR. Stretnutie sa uskutočnilo v exteriéri – vo Vajskovskej doline, ktorá je centrom Národnej prírodnej rezervácie Skalka.

Napriek nepriaznivému, daždivému počasiu sme ukázali časti analytikov plochy s bežným obhospodarovaním lesa v kontraste s bezzásahovým režimom v 5. stupni ochrany. Na diskusiu nám potom poskytla ochrannú strechu terénna stanica Správy NAPANT.

Premetom diskusie boli rôzne témy týkajúce sa bežného života a prevádzky Správy, ako organizačnej jednotky ŠOP SR. IEP zaujímali odpovede na strategické a systémové otázky, ako napr. problematika samostatnosti a právnej subjektivity národného parku, spolupráca so štátnou správou, samosprávou. Bokom neostal ani rozvoj cestovného ruchu a jeho vplyv na obyvateľov regiónu, zonácia územia, ale aj bežná každodenná práca zamestnancov NAPANT, špeciálne tiež strážnej služby.

Pri rozhovore dve hodiny ubehli ako voda a bolo sa treba premiestniť ďalej, nakoľko v programe IEP bola ešte obhliadka jednej z najvýznamnejších ekologických záťaží na Slovensku – tzv. gudrónov pri obci Predajná. Tu podal odborný výklad Ing. Helma z Odboru environmentálnych služieb SAŽP.

Niekoľko vymedzených hodín je málo na získanie komplexného pohľadu na prácu Správy národného parku a určite mnoho otázok ostalo nevyslovených a odpovedí nepodaných. Radi budeme v rozhovoroch pokračovať, ak k tomu bude priestor.

Ing. Adalbert Mezei, S-NAPANT

Inštitút environmentálnej politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). Jeho poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Objektivita IEP je zabezpečená jeho nezávislosťou. Výstupy nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory MŽP SR, ich cieľom je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy.

Zdroj: https://www.minzp.sk/iep/o-nas/

Foto: Martin Haluš, Adalbert Mezei, Ivan Pôbiš