Jarná migrácia obojživelníkov – vyhodnotenie r. 2019

Jarná migrácia obojživelníkov – vyhodnotenie r. 2019

V Národnom parku Nízke Tatry  sa nachádzajú  tri lokality, kde sa realizuje výstavba migračných  zábran pre obojživelníky.

Staré Hory 

Lokalita sa nachádza na južnej strane Nízkych Tatier v okrese Banská Bystrica v katastri obce Staré Hory. Zatopený jelšový les, južne od obce predstavuje významnú reprodukčnú lokalitu skokana hnedého (Rana temporaria). Lokalita sa nachádza v tesnej blízkosti frekventovanej cesty I. triedy č. 59 smer B. Bystrica- Donovaly- Ružomberok, preto sa tu už od 90-tych rokov 20. storočia realizujú opatrenia zamerané na ochranu migrujúcich skokanov.

Zábrany celkovej dĺžky 550m boli v r. 2019 inštalované 9.3. a demontované 1.4.  Počas tohto obdobia bolo prenesených spolu 183 samcov, 177 samíc a 291 párov. Celkovo išlo o  942 jedincov skokana hnedého, čo je takmer o 100 ks viac ako minulý rok. Na ceste uhynutých jedincov sme zaznamenali 12.

Migráciu na lokalite Staré Hory si tiež môžete pozrieť v príspevku televízie TA3 (od 1. po 4. minútu)

https://www.ta3.com/clanok/1151071/dobre-spravy-z-22-marca.html

 

Úžavy

Lokalita sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier v okrese Liptovský Mikuláš v katastri obce Kráľova Lehota.  Migračnú bariéru predstavuje miestna komunikácia spájajúca obec Svarín v elektrárňou Čierny Váh. Cesta sa vyznačuje intenzívnou kamiónovou dopravou, nakoľko je využívaná najmä na odvoz drevnej hmoty. Dĺžka zábran tu predstavuje 300m a v r. 2019 boli inštalované 25.3. a demontované 10.4.

Hlavným migračným druhom je skokan hnedý (Rana temporaria), z ďalších druhov boli zaznamenané ropucha bradavičnatá (Bufo bufo), mlok karpatský (Lissotriton montandoni) a mlok horský (Mesotriton alpestris).

Celkovo bolo v r. 2019 prenesených 1126 jedincov skokana hnedého (452 párov a 222 samotárov), čo je v porovnaní s vlaňajším rokom pokles o takmer 600 jedincov. Rovnako v prípade ropuchy bradavičnatej sme preniesli 10 jedincov, čo je o 9 jedincov menej v porovnaní s rokom 2018. Súčasne sme zaznamenali 23 ks uhynutých jedincov skokana hnedého na ceste. Pohyb mlokov pozdĺž migračnej bariéry sme tento rok nezaznamenali.

 

Demänovská Dolina – Jasná, Biela Púť

Lokalita sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier v okrese Liptovský Mikuláš v katastri obce Demänovská Dolina. Výstavba migračných zábran v tejto lokalite prebiehala od r. 2002  do r. 2008. Vzhľadom na znižujúci sa počet migrujúcich jedincov (len 250 exemplárov v r. 2008) bola výstavba zábran pozastavená až do r. 2016, kedy bol realizovaný záchranný transfer znášok skokanov hnedých z vypustenej zasnežovacej nádrže do jazierka pri chate Bjornsonka. Od r. 2017 prebieha osádzanie migračných zábran s dĺžkou 330 metrov. V roku 2019 boli zábrany inštalované 5.4. a demontované 15.4.

Celkovo bolo prenesených 1438 skokanov hnedých (413 párov a 612 samotárov),čo je polovica v porovnaní s rokom 2018, kedy sme preniesli 2060 jedincov a štvrtina v porovnaní s rokom 2017, kedy bolo prenesených až 4036 jedincov. Počet uhynutých jedincov, nájdených na ceste bol  v r. 2019 36. Prenesených bolo aj 11 ropúch bradavičnatých a 16 mlokov horských, ktoré sa v predchádzajúcich rokoch na lokalite nevyskytovali.