Pobyt v prírode v/po daždi nie je vždy príjemný, no pokiaľ navštívite mokraď, tak je to jedno – tu je vlhko po celý rok. Aj vďaka životodarnej vode sú mokrade jednými z najproduktívnejších ekosystémov na Zemi. Ročne vyprodukujú veľké množstvo biomasy, ktorá bola v minulosti hojne využívaná ako zdroj potravy pre hospodárske zvieratá.

Pravidelným kosením, či prepásaním týchto lokalít sa vytvoril životný priestor aj pre iné, zdanlivo neduživé, no o to zaujímavejšie a vzácnejšie druhy rastlín. Čím pestrejšia ponuka rastlín, tým väčší záujem je aj zo strany živočíchov, ktoré sú na rastliny naviazané, či už potravne, alebo z hľadiska vývinu. Tak nám vznikli zaujímavé mokradné biotopy, ktoré pre svoju vzácnosť a výnimočnosť boli vyhlásené za prírodné rezervácie, či chránené areály. Žiaľ, ako to už býva, mokraďová idylka netrvala večne a objavili sa problémy.

Kým zvyčajne problémy vznikajú činnosťou človeka, v tomto prípade problém vznikol práve jeho nečinnosťou. Pokles chovu hospodárskych zvierat a strata záujmu o rastlinnú biomasu sa prejavila ako prvá práve v mokradiach, ktorých kosenie, či prepásanie, je v porovnaní so suchšími lokalitami oveľa problematickejšie. Množstvo trávy, trste, či iných produkčných rastlín nemal kto odstraňovať, a tak menej priebojné rastlinky doslova stratili svoje miesto pod slnkom. V snahe zachrániť tieto druhy rastlín, a na ne viazaných živočíchov, prebrali starostlivosť o tieto lokality Správy chránených území, v ktorých územnej pôsobnosti sa nachádzajú.

Aj Správa NAPANT má v území viacero takýchto lokalít, do ktorých každoročne vyrážame vyzbrojení krovinorezmi, vidlami, hrabľami a v nenahraditeľných gumákoch. Uplynulý týždeň bolo dokončené kosenie lokalít v Prírodnej rezervácii Meandre Hrona, z ktorého je aj pár priložených fotomomentiek. Do zimy nás ešte čaká Prírodná rezervácia Sliačske travertíny.

Text: Jana Kološtová
Foto: Dan Harťanský, Jana Kološtová