Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva 2018 v NAPANT-e

Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva 2018 v NAPANT-e

Táto akcia prebieha v Európe už viac ako 50 rokov. Na Slovensku sčítavame vodné vtáctvo od roku 1991. Na území Nízkych Tatier sčítavame vtáctvo nielen na hlavných tokoch, ktorými sú Váh a Hron, ale aj na vedľajších prítokoch v početných Nízkotatranských dolinách. Aké druhy a počty zimujúcich vodných vtákov sa sčítačom  podarí zaznamenať ovplyvňuje hlavne charakter samotného toku ale vo veľkej miere aj počasie. Počas tuhých zím menšie prítoky zamŕzajú a tak sa chtiac nechtiac musia aj vodné operence presunúť nižšie. Tohoročné januárové dni pripomínali skôr jar. Sneh a ľad bol len prechodnou záležitosťou. Vodnáre potočné (Cinclus cinclus) – elegantné drobné otužilce bolo možné pozorovať aj hlboko v dolinách. Medzi najčastejšie pozorované druhy už tradične patrili kačice divé (Anas platyrhynchos) a volavky popolavé (Ardea cinerea). Kompletné výsledky sčítania z celého Slovenska môžu nadšenci nájsť na stránke www.vtaky.sk .

Vrámci  zimného sčítania vodného vtáctva, každoročne organizuje Štátna ochrana prírody SR  v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou SOS/BirdLife Slovensko  a  Slovenským rybárskym zväzom celoslovenské  sčítanie zimujúcich populácií kormorána veľkého na nocoviskách. Dňa 13.1. 2018 prebehol v poradí už 14. ročník tejto akcie, do ktorej sa zapojila aj Správa NAPANT. Na území Nízkych Tatier sa nachádzajú tri nocoviská kormorána veľkého  (Phalacrocorax carbo), všetky tri na rieke Hron.Výsledky tohtoročného sčítania nás prekvapili. Po prvý krát od roku 1994 nebolo obsadené ani jedno nocovisko.