Najmenší chrobák Európy žije aj v Nízkych Tatrách.

Najmenší chrobák Európy žije aj v Nízkych Tatrách.

Veľkosťou tela 0,49-0,56 mm je pierkavček Baranowskiella ehnstromi najmenším chrobákom známym z územia Európy. Druh bol opísaný v roku 1997 na základe nálezov zo Švédska a Fínska. Neskôr bol nájdený aj v Nórsku, Dánsku, Luxembursku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Českej republike, Veľkej Británii a v Maďarsku.

Na Slovensku bol chrobák Baranowskiella ehnstromi zaznamenaný v roku 2019 entomológom Václavom Kautmanom. V rámci Slovenska bol tento zaujímavý chrobák pozorovaný v teréne na 19 miestach na území 11 lokalít. V regióne Liptova je to lokalita Hybická tiesňava pri obci Hybe a lokality v Nízkych Tatrách:  Pavčina Lehota, na troch miestach v prírodnej rezervácii Jelšie, Malužiná – Skribňovo pri potoku Bocianka a Kráľova Lehota, na troch miestach v lokalite sútoku Bieleho a Čierneho Váhu.

 

Obr. 1, 2: interiér PR Jelšie, foto: Ľubica Jurášová

Viac informácií o tomto zaujímavom chrobákovi si môžete prečítať v článku Václava Kautmana  „Baranowskiella ehnstromi, najmenší chrobák Európy – nový druh pre územie Slovenska“ v časopise Entomofauna carpatica, 2019, 31(2): 69 – 89 na stránke Slovenskej entomologickej spoločnosti http://www.ses.entomology.sk/entomofaunacarpathica/pdf/volume31/31_2_08_Kautman_2019_EC.pdf

Z uvedeného článku vyberáme niekoľko zaujímavostí:

Pierkavček Baranowskiella ehnstromi sa živí výtrusmi a hýfami hostiteľskej huby. Ako hostitelia tohto druhu boli opísané dva druhy húb tvoriacich plodnice na dreve. Je to ohňovec škľabkovitý a ohňovec bodkovaný. Ohňovec bodkovaný, bol ako hostiteľ tohto chrobáka, zaznamenaný len na jednej lokalite z Nórska, na všetkých ostatných lokalitách, vrátane Slovenska, je hostiteľom druhu Baranowskiella ehnstromi výlučne huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata).

Hostiteľská huba uprednostňuje najmä vŕby, ale tvorí plodnice aj na iných druhoch stromov, z územia Československa sa uvádza až 23 druhov drevín osídlených touto hubou.

 

Obr.3,4: Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata) na vŕbe a na čremche v PR Jelšie, foto: Pavol Tomka

Baranowskiella enthstromi je spôsobom života úzko viazaný na hostiteľskú hubu, presnejšie na jej spodnú časť – hymenofor, tvorený husto usporiadanými rúrkami. Pretiahnuté, ochlpené, veľmi úzke a vretenovité telo je uspôsobené na vnikanie do jednotlivých rúrok, ktoré využívajú chrobáky ako úkryt. Vždy jeden v jednej rúrke. Do jednotlivých rúrok vchádzajú hlavou dopredu a z rúrok vždy cúvajú. Nikdy to nebolo pozorované naopak. Často ostávajú trčiace zadočkom von, čo je pre tieto chrobáky typické.

Obr. 5: Dospelé chrobáky Baranowskiella ehnstromi zalezené v rúrkach hostiteľskej huby, foto: Adam Polhorský

Okrem terénnych pozorovaní bol tento chrobák zaznamenaný aj v exikátoch hostiteľskej huby uložených v herbári Slovenského národného múzea – Prírodovedného múzea v Bratislave. Zo 48 preskúmaných herbárových položiek bol tento chrobák pozorovaný v deviatich z nich, z toho v šiestich prípadoch v položkách starších ako rok 1997 kedy bol druh popísaný. Najstaršie položky s imágami chrobáka Baranowskiella ehnstromi pochádzajú už z rokov 1888 a 1889.

Zdroj: http://www.ses.entomology.sk/entomofaunacarpathica/pdf/volume31/31_2_08_Kautman_2019_EC.pdf

Foto:

Titulná fotka: Baranowskiella ehnstromi – najmenší chrobák Európy, foto: Adam Polhorský

Obr. 1,2: Interiér PR Jelšie, foto: Ľubica Jurášová

Obr 3: Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata) na vŕbe v PR Jelšie, foto: Pavol Tomka

Obr. 4: Hostiteľská huba ohňovec škľabkovitý (Phellinopsis conchata) na čremche v PR Jelšie, foto: Pavol Tomka

Obr. 5: Dospelé chrobáky Baranowskiella ehnstromi zalezené v rúrkach hostiteľskej huby, foto: Adam Polhorský