Náučný chodník Jakub – tip na výlet

Náučný chodník Jakub – tip na výlet

Úvod

Chránený areál s náučným chodníkom ponúka komukoľvek možnosť presvedčiť sa, že aj územie zdanlivo všedné obsahuje dostatok prírodných hodnôt a zaujímavostí. Kto kráča chodníkom zvoľna, nehlučne, s očami dokorán, môže i tu spoznať aspoň časť jedinečných, nenapodobiteľných a nenahraditeľných výsledkov tvorivého úsilia a bezhraničnej fantázie matky prírody. Tej prírody, ktorá je dnes vystavená toľkým rozličným, neraz na jej podstatu útočiacim tlakom zo strany ľudskej civilizácie. Preto príroda potrebuje dnes viac, než donedávna aj ľudský cit, priateľstvo, záujem, porozumenie, založené na jej poznaní, objavovaní, obdivovaní. Náučný chodník so „Sprievodcom“ má práve tomu dopomôcť.

Ján Kleinert, Agnesa Mojžišová

História

Pôvodný náučný chodník v tejto lokalite, otvorený v roku 1984, bol výsledkom spoločnej práce Okresného výboru Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny a Správy Národného parku Nízke Tatry. Vďaka svojej blízkosti k mestu Banská Bystrica a dobrej dopravnej dostupnosti, bol často využívaný hlavne školami a obyvateľmi mesta. Vďaka vysokej prírodnej hodnote územia bol Jakub v roku 1999 vyhlásený za chránený areál. Vysoká biologická diverzita územia je tiež dôvodom zaradenia chráneného areálu a jeho okolia do siete NATURA 2000 ako Územie európskeho významu Baranovo. Z tohoto dôvodu bola pripravená zmena obsahovej náplne náučného chodníka, ktorá bola zrealizovaná v roku 2004 vďaka finančnej Britského ministerstva pre životné prostredie, potravinárstvo a záležitosti vidieka (DEFRA). Boli osadené nové tabule náučného chodníka a aktualizáciou prešli nielen informácie na paneloch, ale nový šat dostal aj Sprievodca po náučnom chodníku, ktorého onscreen verziu si môžete stiahnuť tu:  Sprievodca náučným chodníkom
Okrem pracovníkov Správy NAPANT sa na týchto činnostiach nemalou mierou podieľali tiež členovia Pozemkového spoločenstva – Urbár Svätého Jakuba, členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základnej organizácie Nízke Tatry, ako aj ďalší jednotlivci z radov miestnych obyvateľov, študentov, či odbornej verejnosti.

 

Pozvánka na výlet

Zaujímavý náučný chodník v blízkosti mesta Banská Bystrica Vás pri príležitosti začiatku klimatologickej jari pozývajú navštíviť Janka Grajciarová, redaktorka RTVS a Dan Harťanský, vedúci odboru strážnej služby NAPANT v rozhovore odvysielanom 1. marca na Rádiu Regina.