Nízkotatranské albínky.

Nízkotatranské albínky.

V našom národnom parku sa vyskytuje európska rarita, kamzík – albín.

V súčasnosti evidujeme dva jedince. Starú, približne 14 ročnú, kozu a mladšiu, výrazne belšiu kozičku. Môže sa Vám ich pošťastiť vidieť v oblasti Chopku a Derešov.

Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1972) je podruh kamzíka vrchovského, vyskytujúci sa na území Vysokých, Belianskych, Západných a Nízkych Tatier.

V rokoch 1969–1976 prebehla jeho úspešná introdukcia do Nízkych Tatier. Prvých 30 jedincov bolo odchytených na území TANAPu. Nízkotatranská populácia kamzíka vrchovského, je vzhľadom na obmedzenú plochu vhodných biotopov, značne zraniteľná a málopočetná.

Kamzík vrchovský tatranský patrí do zoznamu chránených živočíchov, je v zozname prioritných druhov národného významu a našou povinnosťou je chrániť ho.

 Text a foto: Martin Paličko