November v environmentálnej výchove.

November v environmentálnej výchove.

Školský rok je už v plnom prúde a spolu s ním aj naše envirovýchovné podujatia na školách a škôlkach. V nasledujúcom príspevku Vám prinášame prehľad  podujatí (tých plánovaných, aj tých už zrealizovaných) v mesiaci november. Ak vás niektoré témy zaujali, a nachádzate sa v regióne Nízkych Tatier, môžete nás kontaktovať, radi prídeme aj k vám.

NAPANT – sever (LIPTOV)

 V regióne Liptova realizuje env. programy pracovisko S-NAPANT Liptovský Hrádok.  V novembri bude realizovať nasledovné programy pre materské školy:

Ako žabka o mokraď prišla – V tomto programe sa deti prostredníctvom príbehu o žabke Kvačke dozvedia veľa užitočných a zaujímavých informácií o mokradiach. Čo to vlastne tie mokrade sú a akú významnú funkciu zastávajú v prírode. Interaktívna forma výučby.

Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát....- Tento program deťom priblíži, ako vznikajú odpady a ako sa má s nimi správne zaobchádzať. Spolu vyčistíme jazierko od odpadkov, pomocou básničky o separovaní sa naučíme triediť odpad, ukážeme si, že aj z odpadu, môžu vzniknúť pekné veci. Interaktívna forma výučby.

Putovanie vodných kvapiek – Spoločne upriamime pozornosť na zázračnú tekutinu – vodu. Deti sa dozvedia, odkiaľ sa voda berie, v akých rôznych podobách sa na Zemi vyskytuje, čo všetko môže vode ublížiť. Zahráme sa na kolobeh vody. Interaktívna forma výučby.

Zdravý les je veľká rodina – Oboznámime sa s rozdielmi medzi zdravým- prirodzeným lesom a monokultúrou ( lesom nezdravým). Deťom pomôžeme pochopiť, že prirodzený les tvoria stromy rozličného veku a veľkosti. Detičky si takýto les aj vytvoria, čo im pomôže spoznať rozmanitosť rastlinnej a živočíšnej ríše v prirodzenom- zdravom lese. Interaktívna forma výučby.

Zo života včiel – Žiakom prostredníctvom tohto zaujímavého programu priblížime život včiel, prečo sú také užitočné, čo nám dávajú a prečo ich musíme chrániť. Donesieme na ukážku úľ, kukly, ktoré si budú môcť deti aj vyskúšať a rôzne iné pomôcky. Súčasťou programu je krátky film o včelách, ktorý svojimi detailnými zábermi očarí nejedného žiaka.

 Zvieratká z lesa – Deti prostredníctvom tohto programu spoznajú známe druhy lesných zvieratiek. Dozvedia sa, kde všade v lese môžu zvieratká bývať, čo papajú, aké stopy zanechávajú. Deti budú počúvať zvuky zvierat, určovať ich stopy. Niektoré zvieratá sa naučíme napodobňovať pohybom aj zvukmi. Program prebieha prostredníctvom interaktívnej tabule s použitím interaktívnych pomôcok. Cyklus prednášok

Život zvieratiek v zime – Prečo medveď a svišť v zime spí? Ako vyzerá ich domček v zime? Prečo kamzíkom nie je zima ani v tých najtuhších zimách? Ktoré vtáčiky u nás zimujú a naopak, ktoré odlietajú do teplých krajín? Všetko toto a ešte viac sa deti dozvedia prostredníctvom tohto programu. Program prebieha prostredníctvom interaktívnej tabule s použitím interaktívnych pomôcok.

A kde nás môžete stretnúť?

5.11.2019 – MŠ Podtureň – téma: Zdravý les je veľká rodina

7.11.2019 – MŠ Agátik, Lipt. Mikuláš – téma: Zvieratká z lesa.

8.11.2019 – ZŠ Hradná, Liptovský Hrádok – téma: Zo života včiel

12.11.2019 – MŠ Podtureň – téma: Zvieratká z lesa

13.11.2019 – MŠ Dovalovo – téma: Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát

14.11.2019 – MŠ Liptovské Sliače – téma:  Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát….

15.11.2019 – MŠ Závažná Poruba – téma: Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát…

20.11.2019 – MŠ Východná – téma: Putovanie vodných kvapiek

21.11.2019 – MŠ Ľubela – téma: Ako žabka o mokraď prišla

22.11.2019 – MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš – téma: Zvieratká z lesa

25.11.2019 – MŠ Komenského, Liptovský Mikuláš – téma: Putovanie vodných kvapiek 27.11.2019 – MŠ Važec – téma: Život zvieratiek v zime

28.11.2019 – MŠ Lipt. Ján – téma: Ako žabka o mokraď prišla

29.11.2019 – MŠ Závažná Poruba – téma: Putovanie vodných kvapiek

NAPANT – juh (HOREHRONIE)

Pracovisko S-NAPANT v Banskej Bystrici má v pláne nasledovné podujatia:

6.11. Recyklovaný papier, ZŠ Jaroslava Simana Valaská, 3. ročník. Tvorivá dielňa, vrámci ktorej si so žiakmi vyrobíme vlastný recyklovaný papier a ozdoby z papieroviny. Žiaci sa popri práci tiež dozvedia, aký papier je možné recyklovať, koľko krát je možné papier recyklovať, aké rôzne výrobky sa vyrábajú z recyklovaného papiera, aj praktické rady a tipy ako šetriť papier.

8.11. Netopiere, ZŠ Jaroslava Simana Valaská, 4. ročník. Environmentálny výukový program z našej ponuky zameraný na poznávanie života našich jediných lietajúcich cicavcov. Žiaci sa dozvedia, ako je v skutočnosti s tými vampírmi a či naozaj pijú krv, aké najväčšie netopiere žijú na svete a ktoré zaujímavé druhy nájdu na Slovensku. Dozvedia sa tiež, kde všade môžeme netopiere nájsť, ako vyzerá búdka pre netopiere a ako im môžeme pomôcť. Súčasťou programu sú popri teórii aj praktické aktivity a didaktické hry.

13.11. Prezentačný stánok, Katedra biológie a ekológie, UMB Banská Bystrica. V rámci dňa otvorených dverí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici budeme, v spolupráci s riaditeľstvom Štátnej ochrany prírody SR prezentovať činnosť organizácie a jednotlivých pracovísk pre zúčastnených študentov stredných škôl. Vyskúšajú si prácu botanika i zoológa, prostredníctvom interaktívnej mapy a kvízu sa oboznámia s našimi chránenými územiami, pri skladaní biotopových kociek sa oboznámia s problematikou monitoringu druhov a biotopov. Záujemci si tiež môžu vyskúšať rôzne vedomostné kvízy, prezrieť výstavku fotografií veľkých šeliem z fotopascí, či dozvedieť sa viac o metódach monitoringu veľkých šeliem a manažmente týchto druhov.

14.11. Strom je veľký dom, ZŠ Sitnianska Banská Bystrica, 1. ročník. Populárny env. program organizácie Daphne – inštitút aplikovanej ekológie, aplikovaný na podmienky a prostredie Nízkych Tatier.

18.11. a 19.11. Príbehy písané v snehu,  ZŠ Karola Rapoša Brezno, 2. ročník. Environmentálny výukový program z našej ponuky, zameraný na poznávanie stôp a pobytových znakov našich najznámejších lesných zvierat. Súčasťou programu je  aj výroba malého atlasu stôp zvierat pomocou pečiatok, hry zamerané na rôzne typy pohybov zvierat a tvorba vlastných zimných zvieracích príbehov, pomocou pečiatok, pracovných listov a stopových dráh.

21.11. Môj kamarát strom, ZŠ a MŠ Hiadeľ. Environmentálny výukový program z našej ponuky, zameraný na poznávanie životného cyklu stromu, ako aj zoznámenie sa so základnými druhmi stromov, pomocou básničiek, pesničiek, hádaniek a hier.

26.11. Vtáčiky v zime. MŠ Nemecká. Pásmo hier a aktivít, zamerané na poznávanie vtáčikov na kŕmidlách, ako im môžeme pomôcť prežiť zimu, čím a ako správne prikrmovať. V rámci tvorivej dielničky si vyrobíme „vtáčiu mňamku“ pre miestne vtáčiky.

28.11. Les a lesné zvieratá. Špecializované zariadenie KOTVA v Brezne. Program pre klientov zariadenia, v rámci ktorého si predstavíme les, jeho jednotlivé poschodia a známych aj menej známych obyvateľov. V rámci tvorivých dielní vyrobíme brloh pre medveďa a rôzne lesné zvieratká z listov a prírodného materiálu. Program bude realizovaný v spolupráci s pracoviskom S-NAPANT Brezno.

Pracovisko S-NAPANT Brezno ďalej v novembri pripravuje podujatia:

Zázrak vtáčieho putovania – MŠ Polomka a MŠ Heľpa. Prostredníctvom prezentácie deťom priblížime ktoré vtáčiky a prečo odlietajú do teplých krajín a aké rôzne nástrahy na nich po ceste číhajú. V následnom pásme hier a hrových aktivít sa deti na konkrétne vtáčiky aj zahrajú a vyskúšajú si vtáčie putovanie za teplom a slnkom aj na vlastnej koži.

Vtáčiky v zime. ZŠ Polomka. Pásmo hier a aktivít, zamerané na poznávanie vtáčikov na kŕmidlách, ako im môžeme pomôcť prežiť zimu, čím a ako správne prikrmovať. V rámci tvorivej dielničky si vyrobíme „vtáčiu mňamku“ pre miestne vtáčiky.

Text: Elena Hančinová, Jana Kološtová, Anna Šuchaňová

Foto: Archív NAPANT