Všetko dobré na poli pracovnom i osobnom všetkým priateľom, návštevníkom i spolupracovníkom praje kolektív pracovníkov Správy NAPANT.