Uplynulý rok bol pre nás rokom veľkých zmien – Správa Národného parku Nízke Tatry sa stala samostatnou organizáciou, presťahovali sme pracoviská Brezno na Beňuš a Banská Bystrica do Slovenskej Ľupče.  Intenzívne pracujeme na zonácii a koncepčných dokumentoch, ako aj personálnom posilnení Správy.

Jednou z úloh, ktorú sme si dali, je postupné skvalitnenie a dobudovanie návštevníckej infraštruktúry a skvalitnenie služieb pre návštevníkov. V rámci tejto úlohy by sme radi postupne zrekonštruovali a modernizovali náučné chodníky v našej správe a rovnako dobudovali informačné body v obvodovej časti územia.

Zatiaľ prvou „lastovičkou“ je nový informačný panel o Národnom parku Nízke Tatry, ktorý bude umiestnený priamo na námestí v Slovenskej Ľupči, kde nahradí pôvodný, už neaktuálny a poškodený panel. V tejto súvislosti by sme sa chceli poďakovať obci Slovenská Ľupča, ktorá nám poskytla finančné prostriedky potrebné na výrobu nového stojanu, ako aj novej informačnej tabule.

Nový informačný panel bude návštevníkom k dispozícii po dokončení rekonštrukcie námestia v Slovenskej Ľupči, na jar tohto roku.