Nový náučný chodník vo Vajskovskej doline

Nový náučný chodník vo Vajskovskej doline

Od začiatku novembra slúži verejnosti nový náučný chodník vo Vajskovskej doline, ktorý je výsledkom spolupráce Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ZO Nízke Tatry a Správy NAPANT za finančnej podpory Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Chodník, ktorého trasa vedie po zelenoznačenom turistickom chodníku z lokality Dve vody po Vajskovský vodopád, má dĺžku cca 9 km a prevýšenie 580 m. Po lokalitu Pálenice je chodník súčasne aj cyklotrasou. Tematicky nadväzuje na náučné panely „Spoločenstvo prírody“, ktoré sa nachádzajú v obci Dolná Lehota, v lokalite Črmné a na Krpáčove.

Náučný chodník vo Vajskovskej doline má štyri zastavenia s informačnými panelmi v slovenskom a anglickom jazyku, ktoré návštevníkov zoznamujú nielen s najzaujímavejšími prírodnými hodnotami doliny, no tiež so zaujímavou históriou, ktorá sa s dolinou spája. V rámci budovania chodníka boli tiež opravené aj mostíky cez potok a upravená vyhliadková plošina pri vodopáde.

Prvý panel v lokalite Dve vody je venovaný histórii baníctva, najmä ťažbe antimónu v tejto oblasti a tiež spomienke na pád obrovskej lavíny v blízkej Kulichovej doline.

Druhé zastavenie na Smrečinách prináša informácie o národnej prírodnej rezervácii Skalka a tiež o partizánskych bojoch. Po prechode Slovenského národného povstania na partizánsky spôsob boja tu pôsobila časť 2. paradesantnej brigády.

Tretie zastavenie v lokalite Pálenice vás zoznámi s ťažbou a splavovaním dreva. V rámci tohto zastavenia sme označili aj časť hrádze pôvodného tajchu, ktorý slúžil v minulosti pre tieto účely.

Štvrté zastavenie je pri jednej z najkrajších častí doliny – Vajskovskom vodopáde. Týmto zastavením končí nielen náučný chodník, ale aj zeleno značený turistický chodník, ktorý sem vedie. Z dôvodu zachovania zóny ticha, v závere doliny, bol zrušený  zeleno značený turistický chodník do Krížskeho sedla a v súčasnosti je ukončený pri Vajskovskom vodopáde.

Po prehliadke vodopádu je potrebné sa vrátiť späť po chodníku na lokalitu Pálenice, odkiaľ možno pokračovať v turistike po žltoznačenom turistickom chodníku, príp. sa vrátiť po zelenoznačenom turistickom chodníku až na Črmné.

 

 

 

 

Za spoluprácu pri vybudovaní náučného chodníka sa chceme poďakovať Odštepnému závodu Lesov SR Slovenská Ľupča, členom stráže prírody NAPANT, dobrovoľníkom z Dolnej Lehoty a subjektom, ktoré poskytli cenné historické údaje – Horehronskému múzeu v Brezne, Lesníckemu a drevárskemu múzeum vo Zvolene, Múzeu SNP v Banskej Bystrici, Obecnému úradu v Pohorelej a p. Jozefovi Jambrichovi.


Vybudovanie náučného chodníka vo Vajskovskej doline finančne podporila Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako súčasť projektov zameraných na ochranu a podporu biodiverzity.

 

Na záver prinášame pár pohľadov na čarovné zákutia Vasjkovskej doliny, ktoré môžete obdivovať pri prechádzke náučným chodníkom.

 

Informáciu o náučnom chodníku si tiež môžete prečítať na: My Bystrica