Obnova prístrešku pre turistov v Hiadeľskom sedle.

Obnova prístrešku pre turistov v Hiadeľskom sedle.

Správa NAPANT dlhodobo podporuje spoluprácu s mimovládnymi organizáciami, ktorých činnosť je v súlade s poslaním národného parku. A tiež aktivity, ktoré zlepšujú povedomie návštevníkov o význame ochrany prírody v symbióze s jej „kultúrnym“ využívaním. Aj preto už takmer tri desiatky rokov funguje spolupráca so Základnou organizáciou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) „Nízke Tatry“.

Tento rok sa ZO SZOPK podarilo uspieť v programe Živé chodníky 2021 Nadácie Ekopolis s projektom „Zlepšenie a obnova turistickej infraštruktúry v širšom priestore Hiadeľského sedla“. Turistický prístrešok, ktorý (tiež s podporou Nadácie Ekopolis) postavila ZO SZOPK v rokoch 2007-2008 si zaslúžil už nejaké to vylepšenie a opravu.


V dvoch termínoch: 9. – 11. 7. 2021 a 15. – 18. 9. 2021 sa konali brigády za účasti pracovníkov S-NAPANT, členov ZO SZOPK Nízke Tatry, členov stráže prírody NAPANT, OZ KST Hikemates a tiež skupiny neorganizovaných dobrovoľníkov.
Realizované technické práce spočívali hlavne v
– ukotvení a osadení drevenej podlahy
– opláštenia stien proti zafúkavaniu snehom a dažďom
– nátery konštrukcií protiplesňovým a protihmyzovým prípravkom
– nátery konštrukcií luxolom
– výmena strešnej krytiny (to zásluhou OZ KST Hikemates)
– oprava drobného vybavenia prístrešku (schodíky, stôl, výroba a osadenie sušiakov…)
V rámci týchto aktivít sa urobili tiež technické úpravy chodníkov proti erózii v úseku Hiadeľské sedlo – Kozí chrbát a teréne úpravy okolia turistického prístrešku.

Pri realizácii projektu sme spolupracovali s autorizovanými značkármi Klubu slovenských turistov p. Jánom Oravcom (okres Banská Bystrica) a p. Mariánom Panáčkom (okres Ružomberok), aby bola plánovaná obnova turistického značenia urobená v súlade s STN 01 8025 – Turistické značenie.
V rámci tejto časti projektu sa vykonali práce na žTZT 8432 Moštenica – Moštenická Kyslá – (odbočka k Moštenickým travertínom) – sedlo Zubová – Hiadeľské sedlo, kde boli osadené nové smerovníky, vyznačená nová odbočka k PP Moštenické travertíny, vymenené smerové tabuľky a urobená údržba značenia.
Na významných križovatkách čTZT 0801 a žTZT 8432 v Hiadeľskom sedle a sedle Hadľanka značkári vykonali údržbu značenia a výmenu smerových tabuliek.
Na všetkých smerovníkoch boli osadené donorské tabuľky s logom horalky Sedita a Nadácie Ekopolis.

Okrem Nadácie Ekopolis projekt podporili aj horalky od Sedity. A my dúfame, že naša práca bude trvanlivejšia, ako veľká krabica horaliek, ktorá sa zjedla ako súčasť občerstvenia pre brigádnikov.

Text a foto: Adalbert Mezei