Otvorila sa školská včelnica

Otvorila sa školská včelnica

V obci Závažná Poruba sa dňa 29.6.2020 slávnostne otvorila Školská včelnica v záhrade významného slovenského spisovateľa Milana Rúfusa.

Celý projekt nesie názov „Včely sú život“ prečo asi, netreba bližšie rozoberať. Iniciátorom projektu a jeho  odborným garantom je Správa NAPANT Liptovský Hrádok, v zastúpení Ing. Elena Hančinová a Ing.Mikuláš Hančin.

Školská včelnica ako prírodná učebnica prioritne slúži na vzdelávanie detí v predškolskom veku a žiakov základných a stredných škôl z okresu Liptovský Mikuláš. Veď ako lepšie ukázať mladej generácii, ako včielky žijú, prečo sú dôležité a ako sa vyrába nielen med?

Žiaci budú nielen oboznámení teoreticky so základnými poznatkami o včele medonosnej, ale budú môcť sledovať prácu včiel, trúdov a matky priamo v školských úľoch v školskej včelnici. Oboznámia sa so základnými pojmami a základnými činnosťami, ktoré musí včelár vykonávať počas celého roka, aby zabezpečil správne fungovanie a chod včelej rodiny.

V záhrade sa momentálne nachádzajú interaktívne panely určené predovšetkým mladšej generácii a náučné panely v rámci náučného chodníka. Taktiež tu môžete vidieť zrekonštruovaný včelín, rôzne typy včelích úľov, raritný drevený medomet, vyvýšené záhony, bylinkovú špirálu, hmyzí hotel alebo kvetinovú lúku. Prevažná časť rastlín je označená slovenským aj latinským názvom.

Školská včelnica je budovaná s prihliadnutím na prírodné procesy. Bez použitia chémie, rašeliny a umelých hnojív. V maximálnej miere využíva lokálne prírodné zdroje s prihliadnutím na trvalú udržateľnosť záhrady. Aj tieto poznatky chceme prostredníctvom  záhrady odovzdať deťom.

Praktická časť včelnice bude umiestnená za Evanjelickým kostolom v Závažnej Porube. Ak sa upokojí situácia ohľadom moru včelieho plodu, tak v septembri budeme počuť bzukot našich včielok. Na začiatok osadíme 2 rodiny. V pláne je mať 6 rodín, o ktoré sa chceme starať za pomoci detí, ktoré si takto najlepšie vyskúšajú včelárske remeslo. A kto vie, možno z nich raz budú ozajstní včelári.

Viac informácií o projekte, ako aj tlačovú správu zo slávnostného otvorenia si môžete prečítať na stránkach  Občianskeho združenia Epicentrum Závažná Poruba, jedného z realizátorov projektu. https://www.facebook.com/notes/z%C3%A1va%C5%BEn%C3%A1-poruba-epicentrum/tla%C4%8Dov%C3%A1-spr%C3%A1va-sl%C3%A1vnostne-sme-otvorili-%C5%A1kolsk%C3%BA-v%C4%8Delnicu-bude-sl%C3%BA%C5%BEi%C5%A5-%C5%BEiakom-i-ver/282631509760603/

Text a Foto: Elena Hančinová