Na základe zasadnutí Komisií pre ochranu a manažment medveďa hnedého, konaných v dňoch 17.10. 2019 v Banskej Bystrici a 18.10.2019 v Liptovskom Mikuláši uverejňujeme pre záujemcov dokument "Zásah do populácie medveďa hnedého." Uvedený dokument si môžete stiahnuť v sekcii Správa NP - Zoológia, resp. priamo tu: Zásah do populácie medveďa hnedého.