Oznámenie o zmene sídla Správy Národného parku Nízke Tatry

Oznámenie o zmene sídla Správy Národného parku Nízke Tatry

Riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky týmto oznamuje svojim všetkým spolupracujúcim subjektom, že s účinnosťou od 12. 11. 2018 mení svoje sídlo Správa Národného parku Nízke Tatry z pôvodného sídla: Lazovná 10, 974 01 Banská Bystrica na nové sídlo správy Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica.

Nové priestory sídla správy  sa nachádzajú v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku.