Do nového roku Vám prajeme,

aby ste sa nestratili v hmlách každodenných starostí, 

aby ste vytrvali vystúpiť až na vrchol

a získali tak nádherný výhľad

a  pohľad na svet z celkom inej perspektívy.

Všetko dobré na poli pracovnom i osobnom všetkým priateľom, návštevníkom i spolupracovníkom praje 

                                                                                                                                                           kolektív pracovníkov Správy NAPANT