Blíži sa záver tohto netradičného školského roka. Pri tejto príležitosti by sme sa aj my, pracovníčky pre environmentálnu výchovu, rady poďakovali všetkým pedagógom, ktorí si v náročnom období po obnovení prezenčnej výučby našli čas aj na aktivity v oblasti životného prostredia, ochrany prírody, či ekológie. Veľká vďaka patrí aj deťom a študentom za ich záujem, aktívne zapájanie sa do aktivít a skvelú atmosféru na podujatiach.

Fotografie z tých podujatí, ktoré boli zverejnené, si môžete pozrieť na týchto odkazoch:

Základná škola Beňuš
Základná škola s materskou školou Predajná
Materská škola a základná škola Hiadeľ
Odborné učilište internátne Valaská
Materská škola Žirafka, Liptovský Mikuláš
Základná škola Milana Rúfusa, Závažná Poruba – album „dopoludnie s NAPANT-om“

Ďakujeme, že sme mohli byť toho súčasťou. Bolo nám cťou.

Text a foto: Jana Kološtová