Názov: VRBICKÉ PLESO

Poloha: k.ú. Demänovská Dolina, vlastné územie NAPANT

Charakter biotopu: ľadovcové jazero, les

Rok vyhlásenia: 1975

Výmera: 0,73 hektárov (OP 24,71 ha)

Kateg. ochrany: Národná prírodná pamiatka

Výnimočnosť: najznámejší a najvýznamnejší jav ľadovcového plesa v Nízkych Tatrách so stopami posledného zaľadnenia

pozri na Atlase
VRBICKÉ PLESO

    •  je národná prírodná pamiatka v katastri obce Demänovská dolina, vo vlastnom území národného parku Nízke Tatry. Ide o najväčšie pleso v rámci Nízkych Tatier, jeho výmera je 0,73 ha. Leží v nadmorskej výške 1113 m.

Hlavným dôvodom ochrany je najznámejší a najvýznamnejší jav ľadovcového plesa v Nízkych Tatrách so stopami posledného zaľadnenia.

Nachádza sa na morénovom návrší severného úpätia Chopku v Demänovskej doline. Vzniklo zahradením údolia morénou. Napája ho prameň na južnej strane, na severovýchodnej je odtok z plesa upravený. Najväčšia hĺbka plesa je 8 metrov, časť postupne zarastá vegetáciou.

Toto chránené územie má aj ochranné pásmo o výmere 24,71 ha. Je tvorené najmä porastami smreka (Picea abies) s vtrúsenou jarabinou vtáčou (Sorbus aucuparia). Na okraji plesa sa nachádzajú plôšky rašelinísk s kopčekmi tvorenými najmä druhmi rašelinníkov (Sphagnum sp.), ploníkom obyčajným (Polytrichum commune), brusnicou čučoriedkovou (Vaccinium vitis idea), rosičkou okrúhlolistou (Drosera rotundifolia)

Okolie Vrbického plesa je dobre sprístupnené turistickými chodníkmi.