Prírodovedná súťaž Hypericum už má svojich víťazov.

Prírodovedná súťaž Hypericum už má svojich víťazov.

Z histórie

Prírodovednú súťaž pre žiakov základných škôl – HYPERICUM, organizovala Správa Národného parku Nízke Tatry vo svojom území od roku 1999 do roku 2016, kedy sme súťaž z organizačných dôvodov museli zrušiť.
Názov súťaže je odvodený od vedeckého názvu liečivej rastliny ľubovník, pretože cieľom súťaže je naučiť žiakov nielen  poznávať, ale aj ľúbiť svoj rodný kraj.
Súťaž prebieha v prírodnom prostredí na piatich stanovištiach. Je zameraná na spoznávanie územia a chránených lokalít Národného parku Nízke Tatry, rastlinných a živočíšnych druhov. Súťažia trojčlenné kolektívy, za každú prihlásenú školu jeden kolektív.

Mimoriadny ročník 2019

Tento rok, pri príležitosti 100 rokov Štátnej ochrany prírody na Slovensku, sme zorganizovali mimoriadny ročník súťaže Hypericum pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl v okrese Brezno.

Za miesto stretnutia sme si vybrali prírodný amfiteáter v obci Heľpa. Ako sa neskôr ukázalo, bola to výborná voľba. Daždivý máj sa naplno prejavil aj v deň súťaže a tak nás vo štvrtok 30. mája vytrvalo zalieval už od rána. Napriek nepriaznivému počasiu si prišlo zasúťažiť až deväť z desiatich prihlásených škôl. Stanovištia sme, vzhľadom na počasie, umiestnili v krytých priestoroch amfiteátra.
Propozície súťaže a súťažné okruhy dostali všetky prihlásené školy 1,5 mesiaca pred súťažou, aby mali dostatok času pripraviť sa na náročnú súťaž, ktorú všetci zúčastnení zvládli vynikajúco. Úspešnosť súťažiacich sa pohybovala od 65% do 94%, o víťazovi rozhodla až druhá sada doplňujúcich, tzv. „rozstrelových“ otázok.

Víťazom sa napokon stalo družstvo zo Základnej školy Šumiac. Na druhé miesto odsunuli družstvo zo Základnej školy Beňuš a tretí skončili žiaci zo Základnej školy Polomka. Nepopulárnu „zemiakovú medailu“ v podobe štvrtého miesta si vybojovali žiaci zo Základnej školy v Jasení.

Ak si trúfate, zmerať si sily s našimi súťažiacimi, študijné podklady, súťažné testy k trom stanovištiam ako aj výsledky a hodnotenie nájdete tu: https://www.napant.sk/sprava-np/ekovychova/hypericum-2019/
Zvyšné dve stanovištia boli poznávačky predložených druhov rastlín, živočíchov a ich stôp, trusu, či zvukových prejavov.

Bez pomoci by to nešlo

K myšlienke zorganizovať mimoriadny ročník súťaže nás inšpirovali základné školy na Horehroní, ktoré prejavili záujem o návrat k tejto súťaži. Nakoľko Správa NAPANT nedisponuje potrebným finančným, ani personálnym vybavením na zorganizovanie podobnej súťaže, sme veľmi vďační všetkým, ktorí nám pomohli toto podujatie zorganizovať.

V prvom rade obci Heľpa, za zapožičanie amfiteátra aj s vybavením a p. Mgr. Márii Kemkovej za sprievodné slovo.

Základnej škole v Heľpe za perfektnú logistiku, či už v podobe teplého čaju pre súťažiacich, či za pomocníkov z radov žiakov 9. ročníka, ktorí sa starali o komfort všetkých zúčastnených.

Riaditeľstvu Štátnej ochrany prírody SR za poskytnutie cien pre víťazov.

Slovenskému zväzu ochrancov prírody a krajiny, Základnej organizácii Nízke Tatry za finančný príspevok na občerstvenie pre súťažiacich i všetkých zúčastnených.

Lesom SR š.p. OZ Beňuš za sprievodný program v podobe aktivít lesnej pedagogiky.

Pedagógom a súťažiacim zúčastnených škôl za to že prišli, aj napriek nepriaznivému počasiu a množstvu iných povinností, ako aj za perfektnú prípravu na súťaž a vynikajúce výkony.

A na záver, z pozície pracovníka pre environmentálnu výchovu, tiež všetkým kolegom zo Správy NAPANT, ktorí si popri svojom nemalom pracovnom vyťažení našli čas a prišli pomôcť pri realizácii súťaže.

Text: Ing. Jana Kološtová
Foto: Ivan, Pôbiš, Ing. Adalbert Mezei