Tohtoročná mimoriadne suchá a studená jar nepotešila nielen poľnohospodárov, ale nepriaznivú situáciu sme zaznamenali aj pri jarnej migrácii žiab.

Napriek dlhodobému poklesu početnosti zaznamenaných obojživelníkov, sme tento rok, na Starých Horách preniesli len 10ks ( pre porovnanie v r. 2021 to bolo 83 ks). Určitý počet obojživelníkov prekoná cestu aj priepustom pod cestou, celkovo ide o veľmi nízke počty a všetko nasvedčuje tomu, že o táto „žabacia lokalita“ zanikne.  Príčiny tohto stavu ešte analyzujeme – jednou z predpokladaných príčin bola nízka hladina vody v mokradi. Túto sme navyšovali, dopúšťaním z blízkeho potoka. Ďalšia zo skúmaných možností zániku lokality je silné zatienenie mokrade okolitým porastom a tiež predačný tlak, najmä migrujúcich kačíc a iných vodných vtákov. (Po migrácii kačíc „zmizla“ takmer celá znáška vajíčok skokana hnedého). O výsledkoch analýzy stavu na Starých Horách Vás ešte budeme informovať.

Na Liptovskej strane Nízkych Tatier máme dve lokality, kde každoročne trávime čas výstavbou zábran a prenášaním obojživelníkov na miesta párenia.

Na lokalite Čierny Váh – Úžavy sa opäť potvrdil klesajúci trend, tento rok sme preniesli historicky najnižší počet jedincov skokana hnedého, a to 105 jedincov. Pre porovnanie, v roku 2015 to bolo 8545 jedincov. Na druhej strane, viacero jedincov využilo existujúci priepust v telese cesty.

Oteplenie pred Veľkou nocou nesmelo naštartovalo migráciu aj na druhej lokalite Jasná – Biela púť. Tu sme ihneď po sviatkoch inštalovali, popri mimoriadne frekventovanej ceste, približne 280 m zábran.  Špecifikom tejto lokality je nielen intenzívna premávka na ceste, ale tiež  odpad rozhádzaný popri ceste a autá odstavené mimo parkovacie plochy. Migračný ťah na tejto lokalite aktuálne prebieha a nám ostáva len dúfať,  že žabkám na tejto lokalite sa bude dariť lepšie, než na tých predchádzajúcich.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých lokalitách, ako aj údaje o počte prenesených jedincov na lokalitách od počiatku sledovania do r. 2018 si môžete prečítať v tomto článku: https://napant.sopsr.sk/vyhodnotenie-jarnej-migracie-ziab-v-napant-e/

Vyhodnotenie jarnej migrácie obojživelníkov v r. 2019 tu: https://napant.sopsr.sk/jarna-migracia-obojzivelnikov-vyhodnotenie-r-2019/ a informáciu o priebehu migrácie v r. 2021 nájdete tu: https://napant.sopsr.sk/migracia-obojzivelnikov-pribeh-na-pokracovanie/

 

Text: Jana Kološtová, Martin Paličko

Foto: Dan Harťanský, Mikuláš Hančin, Ľubica Jurášová