Tradičné podujatie „Rozlúčka s letom“ organizujú každoročne Lesy Mesta Brezno s podporou mesta Brezno pre cca 700 detí 3. – 5. ročníka základných a špeciálnych škôl v meste. Cieľom podujatia je pripraviť pre žiakov príjemné dopoludnie v prírodnom prostredí, kde sa môžu dozvedieť veľa zaujímavého, aktívne sa zabaviť, či príjemne zrelaxovať v prírodnom prostredí a takto sa symbolicky rozlúčiť s letom a začať nový školský rok.

Tento ročník pripadol na piatok 13. septembra. Napriek nelichotivému dátumu, a tradičnej rannej hmle vyšiel krásny slnečný deň a tak opäť ožila lúka nad nemocnicou. Pre žiakov, spolu s pani učiteľkami, bolo pripravených 12 stanovíšť, kde sa popri aktivitách lesnej pedagogiky, venovali tiež zásadám prvej pomoci, vyskúšali si prácu hasičov, či horských záchranárov.

Správa NAPANT pripravuje každoročne stanovište, zamerané na ochranu prírody. Tento rok sme sa zamerali na hmyz, špeciálne na mravce. V kostýmoch mravca a lienky sme pre deti pripravili výber aktivít z nášho nového ekovýchovného programu „Mravenisko“. Pomocou modelu mraveniska, sme deti oboznámili so životom a významom mravcov, ako aj rozdelením úloh v mravenisku. Následne si mohli vyskúšať prácu mravčích strážcov, ktorý podľa vône musia rozpoznať, kto do mraveniska patrí a kto nie. V mravčej škole si mohli zopakovať vývojový cyklus mravca a lienky, či prechod bludiskom chodieb v mravenisku. Nezabudli sme ani na mravcov-staviteľov, ktorí spoločnými silami stavali mravenisko, či mravcov-zásobovačov, ktorí, pri hľadaní potravy musia zvládnuť všetky nástrahy a prejsť náročný terén.

Po zvládnutí všetkých stanovíšť bol pre deti pripravený relax v podobe vozenia sa na koči s konským záprahom, opekania špekačiek, skákacieho hradu, lukostreľby a ďalších atrakcií. Pre „účinkujúcich“ zase chutný guľáš, príjemné posedenie a zaujímavé rozhovory.

Ďakujeme za pozvanie aj za perfektne zorganizované podujatie.

PS: Smrekové a borovicové šišky, používané pri našich aktivitách nepochádzajú z lesa, ale z lúky v obci a tie isté požívame už úctyhodné 3 roky. :oD

Text: Jana Kološtová

Foto: Správa NAPANT, Mesto Brezno