Sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského.

Sčítanie populácie kamzíka vrchovského tatranského.

Jarné sčítanie nízkotatranskej populácie kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) je  zamerané na zistenie ročného prírastku populácie, teda  počtu tohoročných mláďat.

Tento rok sa tzv. „ jarné sčítanie“ sa uskutočnilo  dňa 3.7.2018. Za priaznivého počasia a dobrej viditeľnosti sa akcie zúčastnilo 23 sčítačov  z radov pracovníkov ŠOP SR Správy NAPANT, pracovníkov Lesov SR  š.p.  a dobrovoľníkov z radov členov Stráže prírody.

V dobe medzi 09:00 – 15:00 hod. bolo sledovaných všetkých 15 sčítacích úsekov v rámci  areálu kamzíka v Nízkych Tatrách.

Celkovo bolo vizuálne pozorovaných  145 – 149 jedincov kamzíkov, z tohto bol zistený tohoročný prírastok 37 – 39 juvenilných jedincov – tohoročných mláďat .